« Najít podobné dokumenty

Obec Želeč - Oznámení o konání 14. zasedání Zastupitelstva obce Želeč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Želeč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání 14. zasedání Zastupitelstva obce Želeč[1].docx [0,01 MB]
Starostka obce Želeč
v souladu s ustanovením § 92 Zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
v platném znění,svolává
14.zasedání Zastupitelstva obce Želeč:
<br> Místo konání: Obecní úřad Želeč,Želeč 62,zasedací místnost I.patro
<br> Termín konání: 25.4.2024 v 18:30 hodin
<br> Program zasedání:
1.) Zahájení,volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu a schválení programu
zasedání Zastupitelstva obce Želeč <.>
2.) Projednání a schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Želeč <.>
3.) Projednání a schválení Smlouvy č.PR 001030087682/001-MOPR o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi EG.D,a.s.se sídlem Lidická
1873/36,Černá Pole,Brno a obcí Želeč <.>
4.) Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje <.>
5.) Projednání a schválení Kupní smlouvy mezi manželi Ladislavem a Veronikou
Beňovými a obcí Želeč <.>
6.) Projednání a schválení Zprávy o hodnocení a posouzení nabídek v souladu
s § 119 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek na zakázku
<,>,III/43310 Želeč – průtah “ <.>
7.) Ostatní <.>
8.) Diskuse <.>
9.) Usnesení <.>
10.) Závěr <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/9330633

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Želeč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz