« Najít podobné dokumenty

Město Kladno - Stehelčeves - III/10145 - stanovení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kladno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

10145-DIO-PK.pdf
ny,_ „„,Akce: Stehelčeves,kanalizační přípojka č.p.414 L“ XXXX XXXXXX s.r.o.Brandýsek - mob.: 724536725
<br> email: iedlicka©petrkozeny.cz,<.> ' "Š,\ ! * ; <.>
10145-Stehelceves-stanoveni-PUPPK-OOP-414
Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
<br> ADRESA PRACOVIŠTĚ:
Magistrat města Kladna
Odbor dopravy a služěb
Plk.Stríbrněho 11
272 01 KLADNO
<br> DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrat města Kladna
naměstí Starosty Pavla 44
272 01 KLADNO
<br> Č.jednací:
SMKL/075452/2024/ODAS
<br> Vyřizuje:
XXXXXXXX XXXXXXXX
Číslo pověrění: T-X/XXXX-ODaS
<br> Kladno <,>
XX.dubna 2024
<br> Stanovění
prěchodně upravy provožu na požěmních komunikacích
<br> - opatření obecné povahy
<br> Magistrat města Kladna,Odbor dopravy a služěb,jako príslusny organ statní spravy vě věcěch provožu
na požěmních komunikacích podlě § 124 odst.6 žakona c.361/2000 Sb <.>,o provožu na požěmních
komunikacích,vě žnění poždějsích prědpisu (dalě jěn „žakona“),s místní príslusností na užěmí
spravního obvodu obcě s rožsírěnou pusobností Kladno <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> vě smyslu § 77 odst.1 písm.c) uvěděněho žakona,prěchodnou upravu provožu na požěmních
komunikacích,na:
<br> na sil.III/10145 v km 0,560 – 0,567,ul.Hlavní,na území obce Stehelčeves;
<br> z důvodu: usěkově dopravní opatrění – provědění stavby kanaližacní prípojky pro c.p.414;
<br> v termínu: podlě povolění silnicního spravního uradu,jěhož jě stanovění podkladěm a soucastí;
(prědpoklad od 24.4 do XXX.XX.X.XXXX)
<br> Podmínky provedení:
1.Umístění dopravních žnacěk a dopravních žarížění budě prověděno podlě odsouhlasěně prílohy <.>
2.Pri instalaci budou dodržěny podmínky príslusněho organu policiě,tj.DI Kladno žě dně 20.3.2024
<br> pod c.j.KRPS-76469-2/ČJ-2024-010306,pokud nějsou v rožporu s tímto stanověním <.>
3.Dopravní žnacky a žarížění musí byt užity jěn po něžbytně nutnou dobu a jěn v takověm rožsahu a
<br> takovym žpusoběm,jak to něžbytně vyžadujě běžpěcnost a plynulost provožu na požěmních
komunikacích - § 78 žak.c.361/2000 Sb <.>
<br> 4.Provož na silnici budě oměžěn použě v něžbytněm rožsahu a v místě stavby musí byt žajistěn jíždní
pruh v sírcě min.3,5 m <,>
<br> 5.Instalacě a provědění dopravního žnacění a žarížění budě v souladu s pla...

Načteno

edesky.cz/d/9330193

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kladno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz