« Najít podobné dokumenty

Město Jihlava‎ - 46. schůzi Rady města Jihlavy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jihlava‎.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

46. schůzi Rady města Jihlavy
Statutární město Jihlava
Primátor města Jihlavy
<br> V Jihlavě dne 18.4.2024
<br> V souladu s 103,odst.5 zákona č.128/2000 Sb.v platném znění
<br> svolávám
<br> 46.schůzi Rady města Jihlavy
<br> na dne 25.4.2024 v 08:00 hodin
<br> v zasedací místnosti RM
<br> 10.30 hod.- valná hromada obchodní společnosti PaČ Jihlava,s.r.o <.>
10.45 hod.- valná hromada obchodní společnosti SML Jihlava,s.r.o <.>
11.15 hod.- valná hromada obchodní společnosti DPMJ,a.s <.>
11.45 hod.- valná hromada obchodní společnosti SMJ s.r.o <.>
13.00 hod.- představení koncepce ředitelky ZŠ Jungmannova
13.30 hod.- představení koncepce ředitele ZŠ Havlíčkova
14.00 hod.- představení koncepce ředitele ZŠ E.Rošického
14.30 hod.- představení koncepce ředitelky ZŠ speciální a Praktické školy Jihlava
<br> Program: Předkládá:
1.Zahájení a schválení programu 46.zasedání Rady města
2.Návrh na provedení rozpočtového opatření - přesun finančních Ruschková
<br> prostředků v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí
3.Návrh na poskytnutí peněžního daru MUDr.Kamile Karlíkové a Jakoubková
<br> provedení rozpočtového opatření
4.Návrh na uzavření darovací smlouvy - konání svatebního obřadu Batoušková
5.Návrh na prodloužení termínu usnesení č.1476/23-RM Batoušková
6.Návrh na schválení rámcových podmínek záměru zhodnocení Jaroš
<br> finančních prostředků
7.Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace z Úřadu práce ČR Nechvátal
<br> na výkon pěstounské péče
8.Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace MŠMT pro ZŠ Nechvátal
<br> Jihlava,Křížová 33,příspěvkovou organizaci
9.Návrh na svěření pravomoci udělovat souhlas ve věcech výkonu práv Nechvátal
<br> města jako držitele honitby dle zákona o myslivosti
10.Návrh na uzavření kupní smlouvy “Dodávka výpočetní techniky“ pro Křivánek
<br> Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy v rámci veřejné zakázky
“Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva
financí - Výzva 2-2024“
<br> 11.Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlou...

Načteno

edesky.cz/d/9330171

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jihlava‎      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz