« Najít podobné dokumenty

Olomoucký kraj - Rozhodnutí o odvolání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Olomoucký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

45469-75859-24a-BD Určická, PV-opo, nepříp,mění.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor strategického rozvoje kraje
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
Č.j.: KUOK 45469/2024 Olomouc 16.dubna 2024
Sp.zn.: KÚOK/75859/2023/OSR/7099
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing.XXXX XXXXXX
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Bc.Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> Počet listů: X
Počet příloh: X
Počet listů/svazků příloh: 0/0
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen odvolací
orgán nebo též Odbor SR KÚOK),jako příslušný odvolací orgán podle ust.§ 67 odst.1
písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů,dále podle
ust.§ 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád),přezkoumal,na podkladě odvolání Mgr.Petra Ošťádala,bytem
Určická 1269/86,79601 Prostějov,Společenství vlastníků jednotek Určická 86 <,>
Prostějov,se sídlem Určická 1269/86,79601 Prostějov,Martina Mnicha,bytem
Určická 1269/86,79601 Prostějov,Ondřeje Neorala,bytem Smržická 114/11,79607
Držovice,XXXXXX XXXXX,bytem Určická XXXX/XX,XXXXX Prostějov,Libuše Matouškové <,>
bytem Určická 1269/86,79601 Prostějov,Radky Vymazalové,bytem Výšovice 180 <,>
79809 Vřesovice,Jiřího Lexy,bytem Určická 1269/86,79601 Prostějov,Ing.Vladimíra
Polcra,bytem Bohumíra Šmerala 3771/15,79601 Prostějov,MVDr.Miroslava
Čeřovského,bytem Určická 1269/86,79601 Prostějov,JUDr.Miroslavy Čeřovské <,>
bytem Určická 1269/86,79601 Prostějov,Mgr.Anety Nejedlé,bytem nám.Edmunda
Husserla 4423/16a,79601 Prostějov,Lumíra Daněčka,bytem Určická 1269/86,79601
Prostějov a Lukáše Grmely,bytem Určická 1269/86,79601 Prostějov,rozhodnutí
Magistrátu města Prostějova,Stavebního úřadu (dále jen Stavební úřad Mm
Prostějova),sp.zn.: SÚ/381/2023-Bou,č.j.: PVMU 69285/2023 61,ze dne 20.4.2023 <.>
Tímto rozhodnutím Stavební úřad Mm Prostějova,dle ust.§ 115 zákona č.183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon),a § 18c vyhlášky č.503/2006 S...

Načteno

edesky.cz/d/9330159

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Olomoucký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz