« Najít podobné dokumenty

Obec Nová Ves u Světlé - Zápis z jednání ZO dne 11.4.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nová Ves u Světlé.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZapisZO11042024Zk.Zn..pdf
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves u Světlé dne 11.4.2024
<br>
<br>
1
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Světlé dne 11.4.2024
<br>
<br>
Tento zápis je upraven podle zákona 101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů a plné znění je na OÚ
<br> Nová Ves u Světlé <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Zápis z jednání zastupitelstva obce Nová Ves u Světlé,které se konalo dne 11.dubna 2024 za
<br> přítomnosti: Kopic,Beneš,Petrovič,Slezáková,Závorková,Vávra M <.>,Slezák
<br> omluveni: Kopřivová,Vávra Zd <.>
<br>
<br> Schválení zapisovatele a ověřovatelů:
<br>
<br> Zapisovatel: Beneš
<br> Ověřovatelé: Slezák,Vávra M <.>
<br>
<br> Usnesení 156/2024 „ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele.“ (7 pro,0 zdržel,0 proti)
<br>
<br>
<br> Program jednání:
<br>
S programem jednání seznámil starosta obce.Nikdo nenavrhl doplnění programu <.>
<br>
<br> 1.Smlouva o zřízení služebnosti inž.sítě
<br> 2.Smlouva o zajištění dočasného editorství údajů v digitální technické mapě kraje
<br> 3.Darovací smlouvy Záchranná stanice Pavlov,MAS
<br> 4.Schválení závěrečného účtu obce
<br> 5.Schválení účetní závěrky obce
<br> 6.Změna rozpočtu
<br> 7.Žádosti
<br> 8.Různé
<br> 9.Diskuse
<br> 10.Závěr
<br>
Usnesení 157/2024 „ZO schvaluje program jednání zastupitelstva obce.“ (7 pro,0 zdržel,0 proti)
<br>
<br>
<br> 1.Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
<br>
Starosta přítomné seznámil s návrhem smlouvy se společností ČEZ Distribuce a.s <.>
<br>
<br> Usnesení 158/2024 „ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.IE-12-
2007779/SIS/5,Nová Ves u Světlé,vedení kNN z TS 0757 s ČEZ Distribuce a.s <.>,IČO 24729035 a
<br> pověřuje starostu podpisem smlouvy.“ (7 pro,0 zdržel,0 proti)
<br>
<br>
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves u Světlé dne 11.4.2024
<br>
<br>
2
<br> 2.Smlouva o zajištění dočasného editorství údajů v digitální technické mapě kraje
<br>
S návrhem seznámil přítomné starosta
<br>
Usnesení 159/2024 „ZO schvaluje uzavření smlouvy o zajiš...

Načteno

edesky.cz/d/9330116

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nová Ves u Světlé      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz