« Najít podobné dokumenty

Obec Podhradí nad Dyjí - Oznámení o konání řádného zasedání ZO 4/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podhradí nad Dyjí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení ZO 4-24.pdf
Obec Podhradí nad Dyjí „ EWH Podhradí nad Dyjí č.p.57,671 06 p.Safov
<br> Tel.: 515 297 098,e-mail: obec©podhradinaddvii.cz,ID DS: x4fbjf6
<br> Obecní úřad Podhradí nad Dyjí
<br> INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Podhradí nad Dyjí,č.j.: 4/2024
<br> Obecní úřad Podhradí nad Dyjí v souladu s ustanovením 593 odst.1 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Podhradí nad Dyjí,svolaného starostkou obce
<br> v souladu s š 92 odst.1 zákona o obcích <,>
<br> Zasedání zastupitelstva obce je veřejné,dle 593 odst.3 zákona č.128/2000 Sb.<.>
<br> Místo konání : zasedací místnost obecního úřadu Doba konání: 25.4.2024 v 17:00 hodin
<br> Navržený program:
<br> 1.Tech.bod ( přivítání,jmenování zapisovatelky,jmenování ověřovatelů zápisu,schválení programu zastupitelstva obce)
<br> 2.Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 3.Projednání smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb V síti ORP Znojmo pro rok 2024
<br> 4.Projednání smlouvy o nájmu pozemků od Římskokatolické farnosti Starý
<br> Petřín
<br> Různé
<br> Došlá pošta
<br> Závěr
<br>.“QE-h
<br> V Podhradí nad Dyjí 18.4.2024
<br> Petra lšová v.r.Starostka obce
<br> Vyvěšeno na úřední desku dne: „400 L/L LO by
<br> Sejmuto z úřední desky dne: Obecní úřad WM:) [ Vyvěšeno na elektronickou úřední desku dne: 400- Li.2025,671 05 P.ŠM.Oki: Zml' 5- Sejmuto z elektronické úřední desky dne: __ _ _ 'ČOS 636 924 ímo
<br> Á?

Načteno

edesky.cz/d/9330100

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podhradí nad Dyjí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz