« Najít podobné dokumenty

Město Golčův Jeníkov - Informace o svolání zastupitelstva 04 - 25.4.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Golčův Jeníkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o svolání zastupitelstva 04 - 25.4.2024
Město Golčův Jeníkov,náměstí TGM 110,582 82 Golčův Jeníkov,http://www.golcuv-jenikov.cz,IČO: 00 267 406
strana 1
<br> Město Golčův Jeníkov star/102/24/BRO
Městský úřad Golčův Jeníkov 18.4.2024,počet listů: 1
<br>
<br> I n f o r m a c e
o konání zasedání zastupitelstva města Golčův Jeníkov
<br>
Městský úřad Golčův Jeníkov v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva města
Golčův Jeníkov,svolaného starostou města Jiřím Brožem,DiS.v souladu s § 92 odst.1 zákona
o obcích <.>
<br>
Datum konání: 25.4.2024 v 1800 hod <.>
Místo: Goltzova tvrz,5.května 8,Golčův Jeníkov
<br>
<br> Navržený program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Zpráva z jednání rady
4) Přeložka vodovodu a výstavba kanalizace v Golčově Jeníkově,ul.Chotěbořská
5) Prodej pozemku parc.č.331/105,parc.č.331/109,parc.č.331/110,parc.č.331/111
<br> a parc.č.331/112,k.ú.Golčův Jeníkov
6) Náhrada způsobené škody
7) Nominace zástupce města do orgánu obchodní společnosti
8) Diskuze
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ……………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
XXXX XXXX,DiS <.>
starosta
<br>
Vyvěšeno: XX.4.2024
Sejmuto: 26.4.2024

Načteno

edesky.cz/d/9330090

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Golčův Jeníkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz