« Najít podobné dokumenty

Obec Litostrov - Záměr obce č. 1/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Litostrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÁMĚR č. 1-2024.pdf
OBEC LITOSTROV
<br> Litostrov 59,664 83 Domašov
<br>
<br>
<br> Oznámení záměru obce č.1/2024
<br>
<br> Obec Litostrov na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 17.4.2024,zveřejňuje záměr č <.>
<br> 1/2024 na propachtování pozemků v k.ú.Litostrov a to:
<br>
<br> pozemků ve vlastnictví obce Litostrov parc.č.2359/5 trvalý travní porost,parc.č.2706/0
<br> trvalý travní porost,parc.č.2855/0 ostatní plocha,parc.č.2859/0 ostatní plocha,parc.č <.>
<br> 2905/0 ostatní plocha,parc.č.2906/0 ostatní plocha,parc.č.2907/0 ostatní plocha,parc.č <.>
<br> 2909/0 ostatní plocha,parc.č.2910/0 ostatní plocha,parc.č.2915/0 ostatní plocha,parc.č <.>
<br> 2916/0 ostatní plocha,parc.č.2917/0 ostatní plocha,parc.č.2919/0 ostatní plocha,parc.č <.>
<br> 2922/0 ostatní plocha,parc.č.2923/0 ostatní plocha,parc.č.2926/0 ostatní plocha,parc.č <.>
<br> 2927/0 ostatní plocha,parc.č.2928/0 ostatní plocha,parc.č.2929/0 ostatní plocha
<br>
<br> Záměr propachtování pozemků bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne
<br> 2.5.2024 od 18:00 v sále OÚ č.p.59 <.>
<br>
<br> Nahlédnout do katastrální mapy nebo geometrických plánů je možné v úředních hodinách na
<br> obecním úřadě nebo na https://nahlizenidokn.cuzk.cz
<br>
<br>
<br> ……….…………… <.>
<br> XXXXX XXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno: XX.X.XXXX
<br> Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/9330045

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Litostrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz