« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - VV - oznámení řízení o změně č. 5 Územního plánu Vrábče

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - změna č. 5 Územního plánu Vrábče.pdf [0,26 MB]
Telefon: 387 250 512
<br> E-mail : ou.vrabce@volny.cz
<br> Fax:
<br> 387 251 180
<br> Bankovní spojení:
<br> GE Money Bank,a.s <.>
<br> Účet:
<br> 1900322544/0600
<br> IČO:
<br> 00581941
<br>
<br>
Obecní úřad Vrábče
<br> Ves-Na Návsi 33
<br> Vrábče
<br> 370 01 České Budějovice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br>
řízení o Změně č.5 Územního plánu Vrábče
<br>
<br>
Obecní úřad Vrábče (dále jen „pořizovatel“) je pořizovatelem Změny č.5 Územního plánu Vrábče ve
<br> smyslu § 2 odst.2 písm.a) a v souladu s § 6 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s § 334a odst.2 zákona č.283/2021 Sb <.>,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na základě příkazní smlouvy uzavřené dne 18 <.>
<br> 9.2023 mezi obcí a osobou splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti dle
<br> § 24 stavebního zákona <.>
<br> Pořizovatel v souladu s § 55b odst.2 a za použití § 22,§ 52 odst.1 a 2 stavebního zákona a § 171 –
<br> 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,o správním řízení,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> oznamuje:
<br> řízení o Změně č.5 Územního plánu Vrábče
týkající se k.ú.Vrábče a k.ú.Slavče
<br> Veřejné projednání návrhu Změny č.5 Územního plánu Vrábče se uskuteční
<br> v knihovně obecního úřadu Vrábče
<br> v pondělí 27.5.2024 od 15:30 hodin <.>
<br>
Vzhledem k tomu,že velikost a rozsah návrhu opatření obecné povahy - návrhu Změny č.5 Územního
<br> plánu Vrábče (dále jen „ZM5“) neumožňuje zveřejnění na úřední desce v úplném znění,bude návrh
<br> ZM5 v souladu s § 172 odst.2 správního řádu a § 20 odst.1 stavebního zákona vystaven k veřejnému
<br> nahlédnutí na Obecním úřadu Vrábče a jeho webových stránkách od 19.4.2024 do 4.6.2024 <.>
<br> V souladu s ustanovením § 52 odst.2 stavebního zákona mohou uplatnit námitky proti návrhu ZM5
<br> pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce v...

Načteno

edesky.cz/d/9326409

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz