« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Návrh závěrečného účtu 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu 2023 [1,12 MB]
31.12.2023Sestavený ke dni
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2023
Obec Libníč
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Libníč
Libníč 85
373 71
<br> 00581445
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 6022209398
E-mail r.ranglova@gmail.com
<br> Plnění rozpočtu seskupeného 1
<br> Plnění rozpočtu dle tříd 4
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 8
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 9
<br> Poskytnuté transfery 10
<br> Majetek 11
<br> Majetek a hospodaření příspěvkových organizací 12
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 obce Libníč 13
<br> Strana
<br>
<br> Obec Libníč,IČO 00581445 KEO4 1.12.13 UR008
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023
<br> Třídění: Par vzestupně,Pol vzestupně,Org1 vzestupně,Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
závazný
ukazatelSkutečnost %
<br> Upravený
závazný
ukazatel %org2 RozdílNst Zdr Uz
<br> XXXX XXXXXX Bez paragrafu 15 854 725,91 9 086 096,00 15 919 458,62174,49 99,59XXXXXXXXXX 64 732,71XXX X XXXXX
<br> 1032 XXXX XXXXXX Podpora ostatních produkčních činností 28 700,00 20 000,00 30 000,00143,50 95,67XXXXXXXXXX 1 300,00XXX X XXXXX
<br> 2142 XXXX XXXXXX Ubytování a stravování 32 353,00 30 000,00 42 500,00107,84 76,12XXXXXXXXXX 10 147,00XXX X XXXXX
<br> 2293 XXXX XXXXXX Dopravní obslužnost mimo veřejnou
službu
<br> 4 938,23 0,00 4 938,230,00 100,00XXXXXXXXXX 0,00XXX X XXXXX
<br> 2310 XXXX XXXXXX Pitná voda 107 200,00 140 000,00 167 200,0076,57 64,11XXXXXXXXXX 60 000,00XXX X XXXXX
<br> 2321 XXXX XXXXXX Odvádění a čistění odpadních vod a
nakládání s kaly
<br> 200 061,00 228 000,00 228 000,0087,75 87,75XXXXXXXXXX 27 939,00XXX X XXXXX
<br> 3313 XXXX XXXXXX Filmová tvorba,distribuce,kina a
shromažďování audiovizuálních archiválií
<br> 25 095,60 65 000,00 65 000,0038,61 38,61XXXXXXXXXX 39 904,40XXX X XXXXX
<br> 3319 XXXX XXXXXX Ostatní záležitosti ...

Načteno

edesky.cz/d/9319456

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz