« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument40_2024.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument40_2024.pdf
Magistrát města Ostravy Illllllllllllljlljllllllllllllljljljllllllllllllll
<br> odbor dopravy ove58ř0f4
<br> Vaše značka: Rozdělovník
<br> Ze dne:
<br> č.j.: SMD/225440/24/OD/pro
<br> Sp.zn.: S—SMO/207120/24/OD/3
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX Úřední deska ÚMOb Polanka nad Odrou E-mail: tomas.prochazkaQostravacz 1 www.polankaxz
<br> Datum: 12.4.2024
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Silnice II/478 — rekonstrukce mostu ev.č.478—008 přes Odru na ul.Na Lukách v Polance Nad Odrou
<br> 0:- Zveřejnění návrhu Opatření obecné povah y *? Výzva k podánr'přěoomrhek :: námitek 0:0 Určení lh ůty
<br> Právnická osoba právnické osoby SEKNE,spol.s r.o <.>,se sídlem Hamerská 304/12,779 00 Olomouc — Holice,IC; 62363701,podala u odboru dopravy Magistrátu města Ostravy návrh na vydání opatření obecné povahy —místní úpravy sil.provozu spočívající v dopravním označení nového stavebního stavu na silnici II/478 ul.Na Lukách v Ostravě — staré Bělé a Polance nad Odrou po rekonstrukci silničního mostu přes řeku Odru.Z hlediska směrového ani výškového vedení silnice nedochází rekonstrukcí ke změnám oproti původními stavu,na mostě však vzniká nová smíšená stezka pro chodce a cyklisty,což má dopad do organizace sil.provozu i na silnici.Původní vedení cyklistů formou cyklopiktokoridoru na vozovce silnice se ruší a na severní straně st.úpravy přibývá cyklistický přejezd přes vozovku.Dále se mění směrování cyklistů tak,že ze silnice se směrníky odstraní a budou náležet k stezce.Z hlediska umístění přejezdu pro cyklisty se předpokládá,že v rámci projektu stavby došlo k ověření rozhledových poměrů a že tyto odpovídají nejv.dovolené rychlosti v místě,která je 50 km/h.Také se předpokládá,že jelikož návrh neobsahuje omezení vjezdu na most podle hmotnosti vozidel,splňuje rekonstruovaný most požadavky určené třídy zatížitelnosti a není potřeba omezovat hmotnost dopr.značením.Značení a zařízení je navrženo podle vyhl.č.294/2015 Sb.ve znění pozdějších předpisů,detailní umístění je ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
24. 05. 2024
24. 05. 2024
24. 05. 2024
21. 05. 2024
21. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz