« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument41_2024.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument41_2024.pdf
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU— 7.a 8.června 2024
<br> Informace pro voliče,který změnil trvalý pobytdo jiné obce v době od 29.dubna 2024 do 7.června 2024
<br> Volič,který po 28.dubnu 2024 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice,bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem vmístě předchozího trvalého pobytu (5 28 odst.4 písm.e) zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů) <.>
<br> Aby mohl tento volič hlasovat,musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu 0 vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:
<br> - obecnímu úřadu vmístě nového trvalého pobytu nejpozději
<br> do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,tedy do 16.00 hodin dne 5.června 2024 nebo
<br> - ve dnech voleb okrskové volební komisí v příslušné volební místnosti vmístě nového trvalého pobytu,kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem sodstřiženým rohem spolu spotvrzením o změně místa trvalého pobytu) <.>
<br> Vzor žádosti o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu je kdispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra kvolbám do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu 2024 - Volby (mvcr.cz)
<br> Výše uvedený postup se netýká voličů,kteří změní místo trvalého pobytu jen vrámci téže obce nebo městské části/městského obvodu <.>
<br> Pozn.: Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebude vydáno vpřípadě,že volic" — požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiném členském státě EU,— je veden ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí,— požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiné obci z důvodu,že je ve vězni...

Načteno

edesky.cz/d/9318730


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
24. 05. 2024
24. 05. 2024
24. 05. 2024
21. 05. 2024
21. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz