« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Pozvánka na zasedání zastupitelstva MČ Brno-jih.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva MČ Brno-jih.
Statutární město Brno | Městská část Brno—jih Úřad městské části Brno-jih
<br> Pozvánka
<br> na zasedání zastupitelstva městské části č.3/2024,které se bude konat 25.4.2024 V 17:00 hodin <.>
<br> Místo konání: Hlavní zasedací místnost Úřadu městské části Brno-
<br> jih,Mariánské nám.13,Brno-Komárov
<br> Program jednání:
<br>.U'IP'FQNEA
<br> 10 <.>
<br> 11 <.>
<br> 12 <.>
<br> 13 <.>
<br> 14 <.>
<br> Zahájení,volba ověřovatelů
<br> Schválení programu jednání
<br> Dotazy,připomínky a podněty občanů
<br> Schválení zápisu minulého zasedání — 2/2024 dne 02.04.2024
<br> Výše dotací & znění smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Brno-jih roku 2024 — podpora de minimis do 250.000 Kč
<br> Výše dotací a znění smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Brno—jih roku 2024 — podpora de minimis nad 250.000 Kč
<br>.Rozpočtové opatření č.4/2024.Aktualizace "Seznamu investičních akcí v MČ Brno-jih určených k postupné realizaci z
<br> prostředků ÚMČ Brno-jih i cizích zdrojů"
<br>.Vyjádření k žádosti BD Heršpice s.r.o <.>,o směnu pozemku p.č.614/6 v k.ú.Horní
<br> Heršpice za pozemek p.č.422/18 a části pozemku p.č.422/1 v k.ú.Dolní Heršpice Žádost o souhlas s prodejem pozemku p.č.1517/8 k.ú.Horní Heršpice společnosti Blok Bau s.r.o <.>,o ploše 3 m2
<br> Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.<.>.<.> /2024,kterou se stanovují podmínky pro spalování rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně
<br> Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.11/2017,o nočním klidu,ve znění pozdějších vyhlášek
<br> Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Brno-jih,členů výborů Zastupitelstva městské části Brno-jih,členů komisí Rady městské části Brno-jih a členů zvláštních orgánů městské části Brno-jih
<br> Různé
<br> Podpisy odpovědných osob:
<br> 1/2
<br> XXXXX XXXXX - starosta(ka) v.r <.>
<br> C aliqw/azoz/oagfaz V šenodne: 17 -[)/- 2021 <,>
<br> Sejmuto dne: Úřad městské části města Brna
<br> Brno-jih Mariánské nám_13,61700 Brno '
<br> 2 / 2 17.4.2...

Načteno

edesky.cz/d/9318716

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz