« Najít podobné dokumenty

Město Kladno - III/23634 - Libušín - stanovení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kladno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO_24_60-AVE_Libusin_23634_uplna.pdf
AVE KLADNO s.r.o <.>
Objednatel (stavebník):
<br> Investor:
<br> tel.: 777 690 025,e-mail: gregor@adsum.cz
<br> Vypracoval:
<br> Číslo zakázky:
<br> Datum:
<br> Stupeň:
<br> Měřítko:
<br> Počet formátů:
<br> Číslo přílohy:
<br> 03/2024
<br> RDS
<br> -
<br> A4
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> Stavba:
<br> Objekt:
<br> Paré:
<br> Zodpovědný projektant,kontrola:
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM
<br> ADSUM spol.s r.o <.>
Havlíčkova 923,273 51 Unhošť
<br> provozovna: Lidická 7,273 51 unhošť
tel./fax: +420 312 698 482 mobil: +420 777 690 022
<br> e-mail: adsum@adsum.cz http://www.adsum.cz
<br> IČ: 451 44 991,DIČ: CZ 451 44 991,KB Kladno,č.ú.807741141/0100
Společnost vedená od 21.února 1992 u Městského soudu v Praze,spisová značka C7462
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM
<br> KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
STØEDOÈESKÉHO KRAJE
<br> SIL.È.III/23634
LIBUŠÍN
<br> DIO-60-3/2024
<br> Zborovská 11,150 00 Praha 5 Smíchov
<br> CEIAC DO OS PA RÁ AVK NS ÍV HA OR O ZNM AO ÈK ES NE ÍÈ
<br> Oprava povrchu silnice III/23634
úplná uzavírka
<br> 2318
27
<br> 23110
1804
<br> 23111
<br> Dubská 793,272 03 Kladno
<br>
<br> Is11a 2 <.>
<br> SIL.È.III/23634A
SMÌR KLADNO-
<br> -ŠVERMOV
UZAVØENA
<br> Is11a 1 <.>
<br> SIL.È.III/23634A
SMÌR KLADNO-
<br> -ŠVERMOV
UZAVØENA
<br> CELKOVÁ SITUACE
<br> DETAIL KØIŽOVATEK S DZ
<br> 2 <.>
<br> 3 <.>
<br> Ip10a
<br> IS
11
<br> a 3IS 11a4
<br> B1
<br> E12
<br> MIMO
<br> VOZIDEL
<br> STAVBYZ2
<br> Is11a 4.Is11a 3 <.>
<br> SIL.È.III/23634A
SMÌR LIBUŠÍN
<br> UZAVØENA
<br> SIL.È.III/23634A
SMÌR LIBUŠÍN
<br> UZAVØENA
<br> 118
00519
<br> 101
<br> 00521
03014
<br> 00521A
<br> 00521
<br> 101
<br> DETAIL 1 <.>
<br> Uzavírka
<br> Objízdná trasa
<br> 3 <.>
<br> 4 <.>
<br> 5 <.>
<br> 2 <.>
1 <.>
<br>
<br> Is11a 3.IS11a 2.IS11a 1 <.>
<br> Centrum Is11b
<br> BEROUN Is11b
<br> Ip10a
<br> A15
<br> E7b
<br> A15
<br> E7b
<br> A7a
<br> DETAIL KØIŽOVATEK S DZ
<br> B20a30
<br> Ip10a
<br> A9
<br> Ip10a
<br> E13
MIMO
<br> VOZIDEL
STAVBY
<...
23634-Libusin-stanoveni-PUPPK-OOP- uzavirka-AVE-24
Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
<br> ADRESA PRACOVIŠTĚ:
Magistrat města Kladna
Odbor dopravy a služěb
Plk.Stríbrněho 11
272 01 KLADNO
<br> DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrat města Kladna
naměstí Starosty Pavla 44
272 01 KLADNO
<br> Č.jednací:
SMKL/074677/2024/ODAS
<br> Vyřizuje:
XXXXXXXX XXXXXXXX
Číslo pověrění: T-X/XXXX-ODaS
<br> Kladno <,>
XX.dubna 2024
<br> Stanovění
prěchodně upravy provožu na požěmních komunikacích
<br> - opatření obecné povahy
<br> Magistrat města Kladna,Odbor dopravy a služěb,jako príslusny organ statní spravy vě věcěch provožu
na požěmních komunikacích podlě § 124 odst.6 žakona c.361/2000 Sb <.>,o provožu na požěmních
komunikacích,vě žnění poždějsích prědpisu (dalě jěn „žakona“),s místní príslusností na užěmí
spravního obvodu obcě s rožsírěnou pusobností Kladno <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> vě smyslu § 77 odst.1 písm.c) uvěděněho žakona,prěchodnou upravu provožu na požěmních
komunikacích,na:
<br> sil.III/23634,III/23635,III/23631 a místních komunikacích na území města Libušín;
<br> z důvodu: uplna užavírka usěku sil.III/23634 od križ.sě sil.III/23631 v casti Libusín Dul po križ <.>
s MK ul.Svatojirska,žnacění objížděk a souvisějící dopravní opatrění – provědění opravy
vožovky;
<br> v termínu: podlě povolění silnicního spravního uradu,jěhož jě toto stanovění podkladěm a soucastí;
<br> Podmínky provedení:
1.Umístění dopravních žnacěk a dopravních žarížění budě prověděno podlě odsouhlasěně prílohy <.>
2.Pri instalaci budou dodržěny podmínky príslusněho organu policiě,tj.DI Kladno žě dně 17.4.2024
<br> pod c.j.KRPS-93632-2/ČJ-2024-010306,pokud nějsou v rožporu s tímto stanověním <.>
3.Instalacě a provědění dopravního žnacění a žarížění budě v souladu s platnymi pravními prědpisy <,>
<br> žějměna vyhlaskou c.294/2015 Sb <.>,ČSN EN 12899-1 a Zasadami pro prěchodně dopravní žnacění na
požěmních komunikacích - TP 66.(cit.- Ostatní stavební výrobky (přenosné značky,světelné
signalizační zařízení,dopravní zařízení a zařízení pro provozní ...

Načteno

edesky.cz/d/9318439


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kladno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz