« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na r. 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí 2024.pdf
je
<br> Finanční úřad pro Středočeský kraj v Praze
<br> Na Pankráci 1685/17,19 dne 140 21 PRAHA 4 Cj.: 1612208/24/2100-11530-200796 Elektronicky podepsáno
<br> 11.04.2024
<br> Ing.XXXXXX XXXXX ředitel odboru
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50_odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"),oznamuje,že ode dne 15.04.2024 do dne 15.05.2024
<br> na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br> zpřístupněn k nahlédnutí
<br> hromadný předpisný seznam čj.1611967/24/2100-11530-200796 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK XXXX <.>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (š 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
<br>,pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho
<br> příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů,zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy Ceské republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br> Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 15.04.2024 Den sejmutí veřejné vyhlášky: 15.05.2024
<br> L.S.Ing.XXXXXX XXXXX ředitel odboru

Načteno

edesky.cz/d/9317579

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz