« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Záměry Statutárního města Brna, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry Statutárního města Brna, formát    

č.j.MMB/0464757/2017/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br>
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej pozemku p.č.1103 − ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 24 m² k.ú.Kníničky
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173459,e-mail: rehorova.sona@brno.cz)
<br> 2.prodej pozemku p.č.2125/2 − zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 20 m² k.ú.Žebětín
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173459,e-mail: rehorova.sona@brno.cz)
<br> 3.prodej pozemku p.č.7510/10 − zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 6 m² v k.ú.Židenice
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br> 4.prodej pozemku p.č.137 − zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 276 m² v k.ú.Staré Brno
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br> 5.prodej pozemku p.č.369/2 – zahrada,o výměře 47 m² v k.ú.Trnitá
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Ráčková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.217 <,>
<br> tel.542173079,e-mail: rackova.irena@brno.cz)
<br> 6.prodej id.3/64 pozemku p.č.1592 – zahrada,o výměře 746 m²,id.5/64 pozemku
p.č.1593/3 – zahrada,o výměře 651 m² vše v k.ú.Lesná
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Čurdová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.258 <,>
<br> tel.542173165,e-mail: curdova.jitka@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
č.j.MMB/0464757/2017/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 7.prodej pozemku p.č.1688/115 − ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 7 m² <,>
pozemku p.č.1688/116 − ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 20 m²,části
<br> pozemku p.č.1688/117 − ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 7 m²,části pozemku
<br> p.č.1688/202 − ostatní plocha,manipulační plocha,o výměře 3 m²,v k.ú.Jundrov
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br> 8.prodej části pozemku p.č.770/1 − ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 15 m²
v k.ú.Jundrov
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br>
č.j.MMB/0464757/2017/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br> 9.prodej části pozemku p.č.1517/5 − orná půda,o výměře 17 m² v k.ú.Brněnské Ivanovice
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br> 10.prodej části pozemku p.č.468/1 − ostatní plocha,sportoviště a rekreační pl <.>,o výměře
23 m²,části pozemku p.č.468/4 − ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 106 m² <,>
<br> části pozemku p.č.1702/1 – zahrada,o výměře 7 m²,v k.ú.Jundrov
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br>
<br> č.j.MMB/0464757/2017/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4
<br> 11.pronájem části pozemku p.č.879/1 o výměře 19 m² v k.ú.Brněnské Ivanovice <,>
propachtování dvou částí pozemku p.č.879/1 o celkové výměře 31 m² (16 m + 15 m²)
<br> v k.ú.Brněnské Ivanovice
<br>
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br> 12.pronájem pozemku p.č.2540/96 − ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 121 m²
...

Načteno

edesky.cz/d/930535

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz