« Najít podobné dokumenty

Obec Vítanov - Oznámení o záměru obce prodat část p.č. 40 a 1186/2 v kú Vítanov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vítanov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr_prodat_část_40_a_1186_2_kuVit_2024.pdf
OBEC VÍTANOV,Vítanov 126,539 01
<br> IČ: 00271152,- IDDS: 7fpb263 Č.j.VitZam 2/2024
<br> Vítanov 16.4.2024
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout či vypůjčit pozemek v jejím vlastnictví <.>
<br> Obec Vítanov zveřejňuje ve smyslu ustanovení 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ZÁMĚR PRODAT
<br> Část pozemku parcelní číslo 40 a parcelní číslo 1186/2,který bude oddělen GP v katastrálním územíVítanov o výměře cca 30 m2
<br> Druh pozemku p.č.40 — ostatní komunikace
<br> Druh pozemku p.č.1186/2 —— ostatní komunikace
<br> Přílohou tohoto záměru je výtisk části katastrální mapy s vyznačením zde uvedeného pozemku.Bližší informace lze získat u starostky Ing.XXXX XXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX,email: obechitanovcz
<br> Zájemci mohou svou písemnou žádost s kontaktními údaji předat na obecní úřad nebo zaslat poštou na adresu obecního úřadu Vítanov 126,539 01 <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXX,starostka Obce Vítanov,v.r <.>
<br> Vyvěšeno: 16.4.2024
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/9304907

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vítanov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz