« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Opatření obecné povahy č. 1/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy č. 1-2024.pdf
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 932 sykora@kr-s.cz www.stredoceskykraj.cz Praha: 9.4.2024 Číslo jednací: 147417/2023/KUSK Spisová značka: SZ_147417/2023/KUSK/8 Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXX l.XXX Značka: OŽP/Sy OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.1/2024 Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný orgán ochrany přírody (dále též jen „OOP“) podle ustanovení § 77a odst.4 písm.i) a k) a ustanovení § 77a odst.5 písm.d) a o) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),v souladu s ustanovením § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) I.povoluje podle ustanovení § 56 odst.1 a odst.2 písm.a),b) a c) zákona v zájmu ochrany volně žijících živočichů,v zájmu prevence závažných škod zejména na dobytku a ostatních typech majetku a v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti,výjimku ze základních podmínek ochrany dle § 50 odst.1 a 2 zákona jedinců zvláště chráněného vlka obecného (Canis lupus) zařazeného dle § 14 odst.2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.395/1992 Sb.a přílohy č.III této vyhlášky do kategorie kriticky ohrožený,konkrétně výjimku ze zákazu rušit,chytat a nebo usmrcovat jedince vlka obecného,kteří budou vyhodnoceni podle kritérií Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného (schváleného deklarací Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č.j.MZP/2023/630/1108 ze dne 5.5.2023 a publikovaného ve Věstníku MŽP,srpen 2023,částka 7,dále jen „Pohotovostní plán“) jako problematičtí (tedy od stupně II.závažnosti situace výše ve smyslu tabulky č.1 Pohotovostního plánu),a dále výjimku ze zákazů držet nebo dopravovat jedince odchycené nebo usmrcené na základě této výjimky.č.j.: 147417/2023/KUSK strana 2 / 30 Podmínky uplatňování výjimky Postup dle Pohotovostního plánu lze uplatnit v případě problematických jedinců vlka obecného pouze za těchto podmínek: 1) vyhodnocení příčin a okolnos...

Načteno

edesky.cz/d/9304799


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz