« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Rozhodutí Společné územní rozhodnutí č. 335 a stavební povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Rozhodutí Společné územní rozhodnutí č. 335 a stavební povolení
SPECÍÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD,MARIÁNSKÉ NÁM.13,617 00 BRNO
<br> VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: MCBJIH/03830/2024/SÚ/Br SPIS.ZN.: S—MCBJIH/02063/2024/Br VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXX DS: xphbXXX TEL.: XXX XXX XXX MOB: E-MAIL: josef.brabec©brno-jih.cz DATUM: 16.04.2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ
<br> SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.335 A STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Výroková část: Stavební úřad Úřadu městské části města Brna,Brno-jih,jako silniční správní úřad příslušný
<br> podle š 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o pozemních komunikacích),a speciální stavební úřad příslušný podle 5 16 odst.1 a g 40 odst.4 písm.a) zákona o pozemních komunikacích,a 5 15 odst.1 a 5169 odst.4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),V souladu s & 334a odst.3 zákona č.283/2021 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ve společném územním a stavebním řízení (dále jen společné řízení) posoudil podle 5 940 stavebního zákona žádost
<br> o vydání společného povolení,kterou dne 12.02.2024 podalo
<br> Statutární město Brno,městská část Brno-jih,IČO 44992785,Mariánské náměstí 152/13,617 00 Brno,„ které zastupuje XXXXX XXXXX,ICO XXXXXXXX,Komenského XXXX/XX,XXX XX Letovice
<br> (dále jen žadatel),a na základě tohoto posouzení:
<br> |.Podle 5 94p odst.1 stavebního zákona schvaluje stavební záměr na stavbu chodniku (objekt SO 101) v rámci záměru: „Chodníky na území MČ Brno jih“
<br> (dále jen stavba) na pozemcích parc.č.1663/1 (ostatní plocha),parc.č.1694 (ostatní plocha),parc.č.1772 (ostatní plocha) v katastrálním území Komárov <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Jedná se o vybudování chodníku,který bude propojovat stávající chodníky na ul.Za Mostem a ul.Schwaigrova.Začátek chodniku je navržen na pozemku parc.č.1663/1 k.ú.Komárov,napojením na stávající chodník ul.Za Mostem.Probíhá podél stávajícího okapového chodníku
<br> Č.j.MCBJIH/O3830/2024/SÚ/Br str.2...

Načteno

edesky.cz/d/9301940

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz