« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - Přihláška.doc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přihláška.doc
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
<br> Přihláška do výběrového řízení
<br> na obsazení pracovního místa
<br> v rámci ÚMOb Polanka nad Odrou č.……/……
Druh práce/odbor: (prac.místo)
<br>
Titul,jméno a příjmení:
<br>
Datum a místo narození:
<br>
Státní příslušnost:
<br>
Adresa trvalého pobytu:
<br>
Korespondenční adresa:
(pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu)
<br>
Číslo OP (dokladu o povolení k pobytu)
<br>
Informace o zpracování osobních údajů:
<br> Statutární město Ostrava,ÚMOb Polanka nad Odrou zpracovává vaše identifikační údaje,údaje o vaší trestní bezúhonnosti pro plnění svých zákonných povinností <.>
<br> Proti zpracováním na základě oprávněných zájmů statutárního města Ostrava máte právo kdykoli podat námitku.Více informací o zpracování včetně vašich práv,naleznete na www.ostrava.cz v sekci GDPR <.>
<br>
Primárně z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o tomto pracovním místě:
<br> Prosím vyberte odpovídající možnost
<br> a) z inzertního portálu:……………………………………
b) z inzerce Úřadů práce
c) z webových stránek Magistrátu města Ostravy
<br> d) z jiného zdroje
<br> Datum:
…………………………….<.>
podpis přihlášky uchazečem
<br> *Kontakt:
<br>
ANO / NE (telefonní číslo):
<br> ANO / NE (email):
<br> *Souhlas s poskytnutím osobních údajů (viz druhá strana přihlášky):
<br>
<br> Uděluji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci – statutárnímu městu Ostrava,ÚMOb Polanka nad Odrou se sídlem 1.května 330/160,725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou,IČO: 00845451,v rozsahu poskytnutí kontaktu ( e-mail,telefon) ve spojení s mým jménem a příjmením pro níže vymezené účely zpracování <.>
<br> Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a byl jsem informován,že bližší informace o mých právech jako subjektu údajů,jakož i o možnostech jejich uplatnění,naleznu na stránce www....

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
21. 05. 2024
21. 05. 2024
20. 05. 2024
20. 05. 2024
20. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz