« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument38_2024.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument38_2024.pdf
Statutární město Ostrava Městský obvod Polanka nad Odrou Úřad městského obvodu
<br> \\.<.> <.>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.1/2024 Tajemnice Uřadu městského obvodu Polanka nad Odrou
<br> vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci Úřadu městského obvodu Polanka nad
<br> Odrou
<br> Druh práce
<br> Charakteristika práce
<br> Odbor úřadu Místo výkonu práce
<br> referent odboru financi,vnitřních věcí,školství a kultury
<br> zaměstnanec kontroluje hospodaření městského obvodu podle rozpočtu vč.sledování vývoje příjmů a výdajů,provádí rozbor a stanovuje návrhy na rozpočtová opatření,zajišt'uje veškeré úkony spojené s rozpočtem zaměstnanec zajišt'uje sledování pohledávek a následné vymáhání pohledávek v samostatné i přenesené působnosti,připravuje podklady k soudnímu vymáhání,připravuje objednávky a kompletní agendu stím související,zajišt'uje spisovou službu starosty a tajemníka,připravuje podklady projednání orgánů obce <,>
<br> financí,vnitřních věcí,školství a kultury ÚMOb Polanka nad Odrou
<br> území statutárního města Ostravy
<br> Předpoklady
<br> - státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt - dosažení věku 18 let
<br> - způsobilost k právním úkonům
<br> - bezúhonnost
<br> - ovládání jednacího jazyka
<br> Požadovaná kvalifikace
<br> Požadavky
<br> Jiné požadavky
<br> vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání s maturitou (ekonomický obor výhodou)
<br> znalost právních předpisů ve věcech souvisejících s charakteristikou práce,zejména:
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů,zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,orientace v Obecně zá...

Načteno

edesky.cz/d/9297455

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
12. 06. 2024
06. 06. 2024
05. 06. 2024
27. 05. 2024
24. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz