« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Veřejné projednání návrhu změny Územního plánu města Brna – k. ú. Přízřenice, Dolní Heršpice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu změny Územního plánu města Brna - k. ú. Přízřenice, Dolní Heršpice
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
Odbor územního plánování a rozvoje
___________________________________________________________________________________
<br>
č.j.MMB/0164728/2024
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen „OÚPR MMB“) jako pořizovatel územně
<br> plánovací dokumentace dle ust.§ 6 odst.1 písm.a),ust.§ 188 odst.3,ust.§ 55b odst.2 ve spojitosti s ust.§ 52
odst.1,2 a 4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „stavební zákon“),v návaznosti na ust.§ 334a odst.2 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění
pozdějších předpisů a ust.§ 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní řád“),ve znění
<br> pozdějších předpisů,oznamuje
<br>
<br> veřejné projednání
<br>
Návrhu změny ÚPmB – B345_429_22
včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> a posouzení vlivů na životní prostředí <.>
<br>
Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatelů se bude konat
<br>
v pondělí 20.května 2024 ve 14:00 hod <.>
v budově Magistrátu města Brna,Kounicova 67,Brno <,>
<br> v zasedací místnosti č.426 ve IV.podlaží <.>
<br>
<br> Návrh změny ÚPmB – B345_429_22 má za úkol prověřit možnost změny platného ÚPmB v území s ohledem na
podobu Návrhu nového ÚPmB,se zohledněním koridorů ze ZÚR JMK v k.ú.Přízřenice,k.ú.Dolní Heršpice při
<br> ulici Moravanská.Součástí návrhu předmětné změny je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a
<br> posouzení vlivů na životní prostředí <.>
Jedná se o změnu pořizovanou zkráceným postupem dle ustanovení §55a stavebního zákona <.>
<br>
Návrh změny ÚPmB – B345_429_22 včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bude vystaven
v budově Magistrátu města Brna,v zasedací ...

Načteno

edesky.cz/d/9297452

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz