« Najít podobné dokumenty

Obec Bačalky - Protokol o zkoušce vody z 18. 3. 2024 a 2. 4. 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bačalky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

protokol o zkousce vody z 2.4.2024.pdf [0,59 MB]
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15,400 01 Ústí nad Labem Centrum hygienických laboratoří Jana Černého 361,503 41 Hradec Králové Zkušební laboratoř č.1388 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Protokol o zkoušce č.31878/2024 Pitná voda Zákazník: Obec Bačalky Bačalky 101 507 23 Bačalky Vzorek číslo : 31878 Objednávka číslo : 2024/03/07 Termín odběru od- do : 2.4.2024 10:40 2.4.2024 10:50 Místo odběru : Bačálky 13,RD,XXXXXX XXXX,kuchyň,dřez <.>,kohout Matrice : Pitná voda Upřesnění matrice : pitná voda - veřejný vodovod - odběr typu a,z rozvodného potrubí Odběr : XXXXXXXXX XXXXXXXXX - pracovník ZÚ Kontaktní a odběrové místo KX Revoluční XXXX,506 01 Jičín Způsob odběru : SOP VZ 001 Odběr vzorků pitných vod Typ odběru : v rozsahu akreditace Účel odběru : informace Datum příjmu : 2.4.2024 13:00 Analýzy zahájeny dne : 2.4.2024 Analýzy ukončeny dne : 5.4.2024 Rozsah udělené akreditace: Chemické,fyzikální,mikrobiologické analýzy vod,potravin,lihovin,peloidů,biologických materiálů,odpadů,azbestu,ovzduší.Senzorické analýzy vod a potravin.Odběry vzorků.Analýzy výluhů pevných materiálů,stěrů.Testy toxicity.Měření faktorů prostředí,kontrola sterilizátorů a dezinfekčních prostředků.Plný rozsah je uveden v příloze platného osvědčení o akreditaci vydaného ČIA pro zkušební laboratoř č.1388.Prohlášení laboratoře: Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.Výsledky se týkají pouze vzorků,které byly předmětem zkoušení.Jestliže laboratoř není odpovědná za fázi odběru vzorků,výsledky se vztahují ke vzorku,jak byl přijat.Laboratoř nenese odpovědnost za správnost údajů dodaných zákazníkem a vztahujících se ke vzorku (identifikace vzorku a objednávky,údaje vztahující se k odběru vzorku).V případě příjmu zkušební položky vykazující odchylky od stanovených podmínek nebo dodání dat zákazníkem mohou být některé výsledky analýz ovlivněny,za což laboratoř nenese odpovědnost.Laboratoř na požádání poskytne údaje o použitých m...
protokol o zkousce vody z 18.3.2024.pdf [0,74 MB]
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15,400 01 Ústí nad Labem Centrum hygienických laboratoří Jana Černého 361,503 41 Hradec Králové Zkušební laboratoř č.1388 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Protokol o zkoušce č.27226/2024 Pitná voda Zákazník: Obec Bačalky Bačalky 101 507 23 Bačalky Vzorek číslo : 27226 Objednávka číslo : 2024/03/07 Termín odběru od- do : 18.3.2024 9:15 18.3.2024 9:25 Místo odběru : Bačálky 27,RD,XXXXXXX XXXXXXXX,kuchyň Název vzorku : krácený rozbor + vybrané ukazatelé a pesticidy Matrice : Pitná voda Upřesnění matrice : pitná voda - veřejný vodovod - odběr typu a,z rozvodného potrubí Odběr : XXXXXXXXX XXXXXXXXX - pracovník ZÚ Kontaktní a odběrové místo KX Revoluční XXXX,506 01 Jičín Způsob odběru : SOP VZ 001 Odběr vzorků pitných vod Typ odběru : v rozsahu akreditace Účel odběru : informace Datum příjmu : 18.3.2024 13:00 Analýzy zahájeny dne : 18.3.2024 Analýzy ukončeny dne : 4.4.2024 Rozsah udělené akreditace: Chemické,fyzikální,mikrobiologické analýzy vod,potravin,lihovin,peloidů,biologických materiálů,odpadů,azbestu,ovzduší.Senzorické analýzy vod a potravin.Odběry vzorků.Analýzy výluhů pevných materiálů,stěrů.Testy toxicity.Měření faktorů prostředí,kontrola sterilizátorů a dezinfekčních prostředků.Plný rozsah je uveden v příloze platného osvědčení o akreditaci vydaného ČIA pro zkušební laboratoř č.1388.Prohlášení laboratoře: Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.Výsledky se týkají pouze vzorků,které byly předmětem zkoušení.Jestliže laboratoř není odpovědná za fázi odběru vzorků,výsledky se vztahují ke vzorku,jak byl přijat.Laboratoř nenese odpovědnost za správnost údajů dodaných zákazníkem a vztahujících se ke vzorku (identifikace vzorku a objednávky,údaje vztahující se k odběru vzorku).V případě příjmu zkušební položky vykazující odchylky od stanovených podmínek nebo dodání dat zákazníkem mohou být některé výsledky analýz ovlivněny,za což laboratoř nenese odpovědno...

Načteno

edesky.cz/d/9290523

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bačalky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz