« Najít podobné dokumenty

Obec Petrovice (Třebíč) - Zasedání zastupitelstva obce - 24.04.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Petrovice (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zasedání ZO - 24.04.2024
Obec Petrovice
Starosta obce Mgr.XXXX XXXXXXX
<br>
<br>
Pozvánka členům Zastupitelstva obce Petrovice
Informace občanům
<br>
Svolání 16.zasedání Zastupitelstva obce Petrovice
<br>
Na základě ustanovení § 92 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném
znění,svolávám 16.zasedání Zastupitelstva obce Petrovice <.>
<br> Místo konání: Obecní úřad Petrovice,zasedací místnost,Petrovice č.p.68
Doba konání: středa 24.dubna 2024 od 19:00 hodin <.>
<br>
<br> Navržený program:
1.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 16.zasedání zastupitelstva obce
2.Schválení programu 16.zasedání zastupitelstva obce
3.Kontrola usnesení 15.zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaného 20.03.2024
4.Majetkoprávní a majetkové záležitosti obce
(kupní smlouvy pro koridor veřejné kanalizace,pojistné smlouvy,řešení nájmů)
5.Směrnice obce (likvidace majetku)
6.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace (Nemocnice Třebíč)
7.Dohoda o poskytnutí dotace z PRV ČR - Technologie pro lesní hospodářství
8.Daň z nemovitosti – možnosti obce při stanovování koeficientů
9.Projektová příprava - stavby vodního hospodářství (veřejná kanalizace a ČOV,rybník)
10.Organizační záležitosti obce (příprava oslav obce,opravy MK)
11.Informace z členských organizací
(Svazek obcí pro komunální služby,Myslivecké sdružení Rakovec)
12.Zpráva o hospodaření obce v I.čtvrtletí 2024
13.Rozpočtové opatření – úpravy rozpočtu obce Petrovice v r.2024
14.Rozprava - diskuse <.>
<br>
Zasedání zastupitelstva obce je veřejné - § 93 odst.3 zák.č.128/2000 Sb <.>
<br> V Petrovicích dne 15.04.2024
Počet listů: 1 Mgr.XXXX XXXXXXX,starosta obce
<br>
<br>
Vyvěšeno na pevné i elektronické úřední desce Obecního úřadu Petrovice dne: 15.04.2024
Sňato z pevné i elektronické úřední desky Obecního úřadu Petrovice dne:

Načteno

edesky.cz/d/9284136

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Petrovice (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz