« Najít podobné dokumenty

Město Břidličná - Usnesení RM č. 6/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Břidličná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení RM 6,2024.pdf
U S N E S E N Í
z jednání Rady města Břidličná dne 10.04.2024
<br> č.6/2024
<br>
Jednání zahájeno v 14:00 hodin
Jednání ukončeno v 15:15 hodin
Přítomni členové RM XXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXXXXX <,>
Mgr.XXXXX XXXXXX
Omluven Bc.XXXXX XXXXXXX
Tajemnice Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br>
XX/X Rada města schvaluje program jednání Rady města Břidličná č.6/2024 <.>
- Schváleno 4 hlasy
<br>
<br> 93/6 Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a konstatuje,že veškerá usnesení
jsou splněna nebo se plní <.>
<br>
94/6 Rada města bere na vědomí převod pohledávek na nájmu a poskytovaných službách
s bydlením na základě mandátní smlouvy ze dne 06.05.2002,dodatku č.4 <.>
<br> Jedná se o pohledávku doručenou z inkasa:
dne 06.11.2023 a 06.12.2023 ve výši 73.815,00 Kč <,>
dne 06.12.2023 a 06.01.2024 ve výši 72.838,00 Kč <,>
dne 06.01.2024 a 06.02.2024 ve výši 51.904,00 Kč <.>
Vybrané dodatečné úhrady ve výši -182.855,00 Kč <,>
Celkem k převodu 15.702,00 Kč <.>
<br>
<br> 95/6 Rada města bere na vědomí vyřazení majetku z jeho evidence na základě předloženého
návrhu za středisko Knihovna ve výši 22.215,47 Kč <.>
<br>
96/6 a) Rada města doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru na prodej pozemků parc.č.147
(zast.plocha) o výměře cca 19 m2 a parc.č.148 (zast.plocha) o výměře 46 m2v k.ú.a obci
Břidličná.Způsob využití - přístup ke vchodu,rozšíření zahrady a parkovací stání <.>
- Schváleno 4 hlasy
<br>
b) Rada města nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru na prodej pozemků parc.č.146
(ost.plocha) o výměře cca 72 m2 <.>
- Schváleno 4 hlasy
<br>
97/6 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IE-12-
8007212/VB01.Smlouva bude uzavřena mezi oprávněným firmou ČEZ Distribuce a.s.a
povinným městem Břidličná.Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši
89 400 Kč <.>
- Schváleno 4 hlasy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
98/6 Rada města schvaluje uzavření Dohody o zřízení služebnosti stezky a cesty,která má
zatěžovat zčásti nebo úplně poz...

Načteno

edesky.cz/d/9282162

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Břidličná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz