« Najít podobné dokumenty

Obec Kolešovice - Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í
<br> Z A S T U P I T E L S T V A O B C E
<br> K O L E Š O V I C E
<br>
<br>
<br>
<br> Datum a čas konání: 16.dubna 2024 od 18.30 hodin
<br>
Místo konání: Kulturní dům Kolešovice
<br>
<br>
<br> PROGRAM VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ:
<br>
1) Zahájení
<br> 2) Projednání prodeje domů Kolešovice č.p.29 a č.p.87
<br> 3) Projednání přijeti dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova
<br> 4) Projednání rozpočtového opatření
<br> 5) Různé
<br> 6) Diskuse
<br> 7) Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: 8.dubna 2024
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Včetně vyvěšení na www.kolesovice.cz

Načteno

edesky.cz/d/9281757

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz