« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Rozpočtové opatření č. 6/2017, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 6/2017, formát    

Statutární město Brno Městská část Brno-Ivanovice Mácova 3,621 00 Brno
<br> Schváleno starostkou lng.Janou Bohuňovskou dne 23.10.2017 na základě pověření ZMČ ze dne 3.9.2015
<br> Rozpočtové opatření č.: 6 dne: 23.10.2017 ; Pol.ÚZ Věcná náplň Kč Příjmy 78182 41 1 1 98008 Volba prezidenta - neinvlranster na přípravnou fázi voleb 30 000 41 1 ] 98071 Volby do Poslanecké směmovny PČR - neinv.transfer 48 182 Změna účelu poskytnutého transferu dle pokynu MMB 6330 4137 69 Architektsoulěž — obecní areál MČ ORG 3009 _300 ()()0 6330 4137 68 Dětské hřiště - MŠ Hatě ORG 3265 300 000 Výdaje 78182 Volby do PS Parlamentu CR 6114 5011 98071 Mzdové náklady 3 773 6114 5021 98071 OSY-osobní Výdaje 32 476 61 14 5031 98071 Povinné pojistné na soc.zabezpečení.944 61 14 5032 98071 Povinné pojistné na zdravotní poj.339 6114 5139 98071 Nákup ost.nmteriálu 1 21 1 61 14 5161 98071 POštovné 870 6114 5169 98071 Nákup ost.služeb 6 255 61 14 5173 98071 Cestovné 154 6114 5175 98071 Občerswení 2 160 Přípravná fáze voleb prezidenta 61 18 5161 98008 Poštovné 1 000 6118 5169 98008 Nákup 051- Slllžeb 29 000 Změna účelu poskytnutého transferu dle pokynu MMB 6171 6121 69 Arcl1itek1.soulěž - obecní areál MČ ORG 3009 _300 000 31 11 6121 68 Dětské hřiště - MŠ Hatě ORG 3265 300 000
<br> Statutární město Brno Městská část Brno — Ivanovice
<br> V Brně dne 16.11.2017
<br> VÝPIS
<br> usnesení z XVI.zasedání Zastupitelstva městské části Brno — Ivanovice konaného dne 9.listopadu 2017
<br> Usnesení č.4
<br> Zastupitelstvo Městské části Brno — Ivanovice bere na vědomí rozpočtové opatření č.6/2017 <.>
<br> Usnesení bylo přijato <.>
<br> '„i „\ _ _.g" *; (311 (\
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXX,v.r.starostka MČ Brno — Ivanovice
<br> Za správnost výpisu: y
<br> Ing.XXX XXXXXXXXXXX,tajemnice ÚMČ Brno—Ivanovice

Načteno

edesky.cz/d/927468

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz