« Najít podobné dokumenty

Obec Liberk - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Liberk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
je
<br> VYVĚŠENU : 15.04 <.>
<br> SEJMUT.<.> -ŠŠ£ČŠÉHŘ£ „ - U ' ! UW? * „% „???—' 77/77 <,>
<br> Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové
<br> Horova 17,<,> dne 500 02 HRADEC KRALOVE Cj.: 601838/24/2700-11530-608125 Elektronicky podepsáno
<br> 11.04.2024
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXXX vedoucí oddělení
<br> v E Ř E J N A v Y H L A š K A
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"),oznamuje,že
<br> ode dne 15.04.2024 do dne 15.05.2024 na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br> zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj.601439/24/2700-11530-608125 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK XXXX <.>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (5 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů,zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br> Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 15.04.2024 Den sejmutí veřejné vyhlášky: 15.05.2024
<br> L.S.Ing.XXXX XXXXXXXXXXX vedoucí oddělení
<br> n
<br> |"-J h—J ___- <.>
<br> ')
<br> ?HT1?p uv“
<br> x-"lv

Načteno

edesky.cz/d/9274648

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Liberk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz