« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - VV - FÚ - daň z nemovitosti placená prostřednictvím SIPO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - FÚ - daň z nemovitosti 2024.pdf [0,08 MB]
Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice
Mánesova 1803/3a dne 10.04.2024
371 87 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Čj.: 701663/24/2200-11530-304688
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"daňový řád"),oznamuje,že
<br>
ode dne 15.04.2024 do dne 15.05.2024
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br>
<br> po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
hromadný předpisný seznam čj.700714/24/2200-11530-304688 <,>
<br>
jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024 <.>
<br>
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho
příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů,zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy
České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br> Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 15.04.2024
Den sejmutí veřejné vyhlášky: 15.05.2024
<br>
<br>
<br>
L.S.Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
vedoucí oddělení
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
VV - FÚ - daň z nemovitosti 2024 - LETÁK.pdf [0,16 MB]
NEZAPOMEŇTE SI
<br> DO ZAČÁTKU KVĚTNA 2024
<br> NAVÝŠIT NASTAVENÝ LIMIT
<br> Platíte daň z nemovitých věcí
prostřednictvím SIPO České pošty?
<br> Daň z nemovitých věcí se na rok 2024 zvyšuje průměrně o 80 % <.>
<br> Proč?
<br> V případě nedostatečného limitu SIPO nedojde k úhradě
daně z nemovitých věcí a vznikne zbytečně nedoplatek na dani <.>
<br> Co když limit nezvýším?
<br> Doporučujeme zkontrolovat u své banky limit pro platbu SIPO
a případně jej navýšit alespoň o 80 % <.>
<br> Co dělat?
<br> Kde najdu více informací?
Informace ohledně placení daně prostřednictvím SIPO
<br> naleznete na www.financnisprava.cz/sipo <.>

Načteno

edesky.cz/d/9238718

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz