« Najít podobné dokumenty

Obec Nová Ves nad Nisou - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nová Ves nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška
Finanční úřad pro Liberecký kraj Liberec
1.máje 97 dne
460 02 LIBEREC
Čj.: 462477/24/2600-11530-507374
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"daňový řád"),oznamuje,že
<br>
ode dne 12.04.2024 do dne 13.05.2024
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
hromadný předpisný seznam čj.446756/24/2600-11530-507374 <,>
<br>
jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024 <.>
<br>
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho
příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů,zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy
České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br> Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 12.04.2024
Den sejmutí veřejné vyhlášky: 13.05.2024
<br>
<br>
<br>
L.S.Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
ředitel odboru a zástupce ředitele sekce
<br>
2024-04-11T10:21:24+0200

Načteno

edesky.cz/d/9237489

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nová Ves nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz