« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument37_2024.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument37_2024.pdf
1/4
<br> Úřední deska ÚMOb Polanka nad Odrou www.polanšm.czf
<br> Sfatutřmf me““ OStmva m;.<.>.<.>.<.> M/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Urad mestskeho obvodu Polanka nad Odrou <.>,U 1.května 330/160,725 25 Ostrava—Polanka nad Odrou vyvěšeno dm: “UL'ŽÚŽÁ podpis: W odbor stavební,dopravy a životního prostředí """""""""""""""""""""".<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> wm ZE DNE: 03.04.2024 SVPIS ZN.: SZ CJ 01328/2024/2 Žadatel a zmocnitel: (2.J,; CJ 01405/2024/SDaZP/Va1 RD STYL „_ VYRIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXX Stodolní XXXX/XX TEL.: XXX XXX XXX,E—MAIL: lucie.valkovaážópolankaostrava.cz 702 00 Ostrava Moravska Ostrava Zmocněnec: XXX XXXXXXXXX Horni Domaslavice XXX XXX XX Horní Domaslavice DATUM: XX.04.2024
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle
<br> & 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,v platném znění a podle 5 77 odst.5 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů a ustanovení <.>
<br> Příkaz o dopravním značení (přechodném)
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou,odbor stavební,dopravy a životního prostředí,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle 5 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a ustanovení
<br> & 139
<br> odst.3 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a obecně
<br> závazné vyhlášky č.10/2022,kterou se vydává Statut města Ostravy (dále jen „silniční správním úřad“) <,>
<br> podle
<br> 5124,odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách někte-
<br> rých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle 5 2 Zákona č.314/2002 Sb.a 5 19 vyhlášky č.388/2002 Sb <.>,místně příslušný úřad obce s rozšířenou pů- sobnos...

Načteno

edesky.cz/d/9211305

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
21. 05. 2024
21. 05. 2024
20. 05. 2024
20. 05. 2024
20. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz