« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument36_2024.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument36_2024.pdf
je
<br> Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava
<br> Na Jízdárně 3162/3 dne
<br> 709 00 MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ _ <,>
<br> Čj.1420710/24/3200- 11530- 804492 Elektronicky podepsano 10.04.2024
<br> Ing.XXXXX XXXXXX vedoucí oddělení
<br> V E Ř E J N A V Y H L A Š K A
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"),oznamuje,že
<br> ode dne 12.04.2024 do dne 13.05.2024
<br> na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br> zpřístupněn k nahlédnutí
<br> hromadný předpisný seznam čj.1419536/24/3200-11530-804492 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX z NEMOVITÝCH vĚcÍ NA ROK XXXX <.>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (š 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů,zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy Ceské republiky http:/lwww.financnisprava.cz <.>
<br> Den vyvěšení veřej né vyhlášky: 12.04.2024 Úřední “39539 ÚMOb PolankanadGďmu Den sejmutí veřejné vyhlášky: 13.05.2024 “NWNpOhnkLCĚ Ízhmdíř/aý' &; Zkzžšu/ ///í;;V SŘBŠOÚMÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.PW:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.L.S.Ing.XXXXX S aněk
<br> vedoucí oddělení

Načteno

edesky.cz/d/9207112

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
21. 05. 2024
21. 05. 2024
20. 05. 2024
20. 05. 2024
20. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz