« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Pozvánka na 28. zasedání zastupitelstva kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 28. zasedání zastupitelstva kraje
Ústecký kraj
<br> KUUK/051985/2024 Ing.XXX XXXXXXXX IIIIIIIIIIIIIHIIIlIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII h ejtmd “ kuukeXXXXXXXdc Číslo jednací: KUUK/OXI XXX/XXXX UID: kuukes9208f7dc Počet listů/ příloh: 1/1 Datum: 03.04.2024
<br> iVóženó paní,vážený pane <,>
<br> v souladu s š 40 odst.] zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> svolóvóm 28.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
<br> v VI.volebním období 2020 - 2024
<br> na pondělí 22.dubna 2024 od 10.00 hodin
<br> do konferenčního sólu Krajského Úřadu Ústeckého kraje <,>
<br> Velka Hradební 31»-I'.874873Šííh0_d Labeml
<br> \
<br> „ ____„,// ]Příloha Program 28.zasedání Zastupitelstva Usíeckého kraje Ústecký kraj — Krajský úřad Tel.: +420 475 657 111 IČ:_70892156 www.kr-ustecky.cz Velka Hradební 31 18/48 epodaTelna©kr—ustecky.cz DIC: CZ70892156
<br> 400 01 Úsfí nad Labem Č.Ú.: 882733379/0800 ID DS: 19stva
<br> cstecký kraj
<br> 03.04.2024 KUUK/051973/2024
<br> lljjjjjjjjjjjlinulmlullmnlmml
<br> Ustecký kraj
<br> Program
<br> na 28.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje,VI.volební období 2020 - 2024 dne 22.4.2024 od 10:00 hodin v v konferenčním sále Krajského úřadu Usteckého kraje.<.>
<br> Blok: 01 Zahájení,určenízapisovatelů
<br> Blok: 02 Schválení návrhové a volební komise
<br> Blok: 03 Volba ověřovatelů
<br> Blok: 04 Schválení programu
<br> Blok: 05 Pravidelné body
<br> 5.1
<br> 5.2
<br> 5.3
<br> 5.4
<br> Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje Kontrola plnění usnesení Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
<br> Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
<br> Blok: 06 Blok Ing.Jana Schillera,hejtmana Ústeckého kraje - INF
<br> 6.1
<br> 6.2
<br> 6.3
<br> 6.4
<br> 6.5
<br> Program 2023 na podporu JSDHO a ostatních složek IZS - změna smluvních ujednání v rámci poskytnuté dotace obci Libočany
<br> Dary 2024 — schválení věcného daru vybraným obcím zřizující jednotky sboru dobrovolných hasičů
<br> Navýšení rozpoč...

Načteno

edesky.cz/d/9190799

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz