« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Návrh finančního plánu MŠ Hatě na rok 2018, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh finančního plánu MŠ Hatě na rok 2018, formát    

Návrh finančního plánu 2018 NÁKLADY - hlavní činnost
<br> Název příspěvkové organizace: MŠ Hatě 19 ČÍS'ŘVSY'“,Náklady hrazené z příspěvku MČ a z výnosů PO uctu nazev Návrh 2018 sl.l 501 Spotřeba materiálu 126 000,0 ztoho: kancelářské potřeby l l 000,čistící prostředky 35 000,knihy,učební pomůcky,tísk 40 000,ostatní materiál 34 000,hračky 6 000 <,>
<br> 502 Spotřeba energie 268 000,00 ztoho: elektřina 68 000,00 voda 48 000,00
<br> plyn 152 000,00
<br> Sl ] Opravy a udržování 89 000,00
<br> z toho: opravy,údržbauevize 89 000,00
<br> 512 Cestovné 2 000,00 513 Náklady na reprecentaeí 518 Ostatní služby 371 000,00 z toho: poštovné 10 000,00 telefonfax.rozhlas,internet,televiz 24 000,00 odvoz odpadu 10 000,00 pronájem klavíru,služby zabezp.12 000,00 autodoprava 59 000,00 školení a vzdělávání 4 000,00 zpracování mezd 29 000,00 ostatní služby 55 000,00 věcné náklady 1 10 000,00 práce na PC,CD 5 000,00 odstr.odpadu,septik 53 000,00
<br> Návrh finančního plánu 2018 NÁKLADY — hlavní činnost
<br> Název příspěvkové organizace: MŠ Hatě 19 ČSSI? Sym" Náklady hrazené z příspěvku MČ a z výnosů PO učtu název Návrh 2018 521 Mzdové náklady 2 438 000,00 z toho: odměny z F0 ostatní 2 438 000,00 524 Zák.sociální pojištění 801 000,00 ztoho: zdravotní pojištění 212 000,00 sociální pojištění 589 000,00 525 Ostatní sociální pojištění 6 000,00 zákonné pojištění úrazu 6 000,00 527 Zákonné sociální náklady 49 000,00
<br> preventivní prohlídky zaměstnanců
<br> BOZP a PO
<br> příděl do FKSP 47 000,00 pracovní oděvy a obuv 2 000,00
<br> vzdělávání zaměstnanců
<br> 528 Ostatní sociální náklady
<br> 542 Jiné pokuty a penále
<br> 547 Manka & škody
<br> 549 Jiné ost.náklady 21 000,00 ztoho: pojištění majetku a dalších rizik 21 000,00
<br> odvod za nesplnění ZPS
<br> ostatní
<br> 551 Odpisy majetku
<br> 557 Náklady z odepspohledávek
<br> 558 Nákup DDHM
<br> 563 Kurzové ztráty
<br> 569 Ostatní finanční náklady
<br> ztoho:
<br> Náklady celkem 4 171 000,00
<br> Název p
<br> Návrh finančního plánu 201.8
<br> řísp.organizace:
<br> VÝNOSY _ hlavní činnost
<br> MŠ Hatě 19
<br> číslo synt.VÝNOSY účtu název Návrh 2018 602 Výnosy z prodeje služeb spolufinancování 609 Školné MŠ 340 000,00 613 Změna stavu zásob výrobků 644 Výnosy z prodeje materiálu 648 Čerpání fondů 13 000,00 použití rezervního fondu VH finanční dary 13 000,00 použití FRlM použití FO 649 Ostatní výnosy z činností ostatní výnosy z činností výnost za ŠVP (hrazeno rodiče) 662 Úroky 1 000,00 669 Ostatní finanční výnosy 672 Příspěvky a dotace na provoz 3 816 000,00 Příspěvek na provoz z MČ 700 000,00 ostatní z OŠMT 3 1 16 000,00 Výnosy celkem 4 170 000,00 Výsledek hospodaření- prostředky MČ 1 000,00 Výsledek hospodaření - doplňková činnost Celkový výsledek hospodaření ] 000,00

Načteno

edesky.cz/d/918732


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz