« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - Pozvánka na zasedání ZO - 16.4.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka ke stažení zde
O B E C M A L H O S T O V I C E
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Malhostovice č.p.75
PSČ 666 03 Tišnov 3
<br> okres Brno – venkov
kraj Jihomoravský
<br>
<br> Váš dopis / ze dne
<br> naše značka
<br>
vyřizuje
<br>
Malhostovice
<br>
/2024 Grűnwald 8.4.2024
Věc: pozvánka – zasedání ZO MALHOSTOVICE
<br> Svolávám tímto 20 zasedání zastupitelstva obce MALHOSTOVICE.Zasedání se koná v úterý 16.4.2024 v zasedací místnosti Obecního úřadu MALHOSTOVICE.Začátek v 19.30 hod <.>
Program: 1) Zahájení
<br> 2) Volba zapisovatele jednání
<br> 3) Volba ověřovatelů zápisu
4) Schválení programu jednání
5) Kontrola úkolů z minulého zasedání ZO
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2023
7) Studie modernizace telekomunikační infrastruktury - informace
8) Smlouva o dílo – oprava polních cest
9) Cenová nabídka opravy povrchu cyklostezky „V Luzích“
10) Cenová nabídka opravy opěrné zdi – obecní park NUZÍŘOV
11) Smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí a JIHOMORAVSKÝM krajem
12) Cenová nabídka úprav dětského hřiště v Malhostovicích
13) Oznámení o zřízení zástavního práva - traktor
14) Vyřazení plotostřihu Solo a hracího prvku-kolotoče z majetku obce
15) Smlouva o příspěvku - návrh
<br> 16) Rozpočtové opatření obce č.4/2024
17) Různé –
18) Diskuse
19) Návrh usnesení
20) Závěr
<br> Petr G R Ű N W A L D
<br> starosta obce v.r <.>
Vyvěšeno na úřední desce dne 8.4.2024 sňato dne.4.2024
<br> bankovní spojení
tel: 549 424 188 11 425 - 514/0600
IČO : 00 28 20 57
fax:549 425 103 XXXXXX XXXX
e-mail:malhostovice@volny.cz
<br>
<br> Občanům
<br>
<br> MALHOSTOVIC a NUZÍŘOVA

Načteno

edesky.cz/d/9181085

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz