« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva obce 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva obce 2024
Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 1
<br> Obec Modlany
<br> Modlany 34,417 13 Modlany
tel.č.: 725 872 000 | e-mail: obec@modlany.cz
<br> P O Z V Á N K A
na zasedání č.2 Zastupitelstva obce Modlany
<br> konané dne 17.4.2024 v Věšťany 33 od 17:00 hod <.>
<br> PROGRAM:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Volba ověřovatelů zápisu 1.zasedání zastupitelstva obce
<br> 3.Schválení programu jednání 2.zasedání zastupitelstva obce
<br> 4.Námitky k zápisu z 1.zasedání zastupitelstva obce
<br> 5.Kontrola usnesení 1.zastupitelstvo obce
<br> 6.Účetní závěrky Mateřské školky Modlanská rolnička za rok 2023
<br> 7.Mateřské školky Modlanská rolnička - odpisový plán nového majetku
<br> 8.Koupě části pozemku p.p.č.127/2 v k.ú.Suché
<br> 9.Cetin - výstavba optické sítě
<br> 10.Žádost o dotaci z krajského úřadu - elektronická úřední deska
<br> 11.Žádost o dotaci z rozpočtu obce
<br> 12.Veřejná sbírka na rok 2024
<br> 13.Různé
<br> 14.Závěr
<br> Vyvěšeno:
Sejmuto:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
starosta

Načteno

edesky.cz/d/9180279

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz