« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Běchovice - Informace o posuzování vlivů na živ. prostředí-D0, SOKP 511 D1-Běchovice_(poř.č. 51/24)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Běchovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

51_24_Priloha 02.pdf
<.>,<,> SATRA,spol.s r.o.<.> [Wii-" 355LÁN0 :.12.06.2023 0:00:00 \) '“ SLO JEDNACI: 71F74EE4
<br> LOHY : Hlavní město Praha - Magma <.>,<.> ' Hlavni podatelna - Jungmannova 35/_,_._ * ť / !!
<br> *un Ía- 'o
<br> ŘtquE ; HLAVAČEK.Karel,lng.Císm JÉDNACI: MHMP
<br> OFK „„v/„„ a Illllllllllll mmm"
<br> mmm ' '05' 207-3.M ' t 't hl 'h ě ta P ah WMMMWWIW má,smíš! ? „„„Ppesvllllllllllll Počutadmh nelistinných přííc / Ž Jungmannova 35
<br> laminační údajezpracovatele: zuzana ananasowtl 110 01 Praha 1
<br> Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> podle ustanovení 5 110 odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),a 9 181) vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu a dle zákona č.416/2009 Sb.o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zároveň žádáme o zveřejnění informace podle š % zákona č.100/2001 Sb.o posouzení vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> ČÁST A
<br> Osvobození od správního poplatku
<br> Jak vyplývá z níže uvedených identifikačních údajů stavby a zřizovací listiny žadatele,je na základě ustanovení 6 8 odst.4 3 položky 18 sazebníku zákona č.634/2004 Sb.o správních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,vydání stavebního povolení na stavbu,která je předmětem této žádosti,osvobozeno
<br> od správního poplatku <.>
<br> Stavbu pozemní komunikace a stavby s ní související (stavbou podmíněné) ve smyslu ustanovení 5 2 odst.8 a 9 stavebního zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a staveme řádu (stavební zákon),realizuje stát prostřednictvím žadatele —— státní příspěvkové organizace,zřízené kzajištění výkonu činností státu při hospodaření s pozemními komunikacemi ve vlastnictví státu,tj.dálnicemi a silnicemi 1.třídy a zabezpečení jejich výstavby,modernizace a oprav <.>
<br> Na základě ustanovení...
51_24_Priloha 01.pdf
llllllllllIlllllllllIlllllllllllllllllllllwlllll (mawa„ism.<.> s,2.3%mágg
<br> „DCRPGGI VNI- čísto JEDNACÍ :
<br> PŘÍlš—ĚICĚE HLAVAČEK.Karel.Ing.VY :
<br> Adresa příslušného úřadu
<br> ' | Ministerstvo dopravy -| „; Odbor infrastruktury a územního plánu ' Oddělení infrastruktury pozemních komunikací
<br> a speciálního stavebního úřadu QQ 1 Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,a/Q,]
<br> P.O.BOX 9 110 15 Praha ] JEM _ 1 u :Zí
<br> v r ' ' 1“ 6 ' : P L Věc ZADOST O STAVEBNÍ OVO ENI 1.913 ?y
<br> podle ustanovení 5 110 odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),a & 18b vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější ůpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu a dle zákona č.416/2009 Sb.o urychlení výstavby dopravni,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zároveň žádáme o zveřejnění informace podle š % zákona č.100/2001 Sb <.>,o posouzení vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> ČÁST A
<br> Osvobození od správního poplatku
<br> Jak vyplývá z níže uvedených identifikačních údajů stavby a zřizovací listiny žadatele,je na základě ustanovení 5 8 odst.4 3 položky 18 sazebníku zákona č.634/2004 Sb.o správních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,vydání stavebního povolení na stavbu,která je předmětem této žádosti,osvobozeno
<br> od správního poplatku <.>
<br> Stavbu pozemní komunikace a stavby s ní související (stavbou podmíněné) ve smyslu ustanovení & 2 odst.8 a 9 stavebního zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),realizuje stát prostřednictvím žadatele —— státní příspěvkové organizace,zřízené kzajištění výkonu činností státu při hospodaření s pozemními komunikacemi ve vlastnictví státu,tj.dálnicemi & silnicemi I.třídy a zabezpečení jejich výstavby,modernizace a oprav <.>
<br> Na základě ustanovení & 17 odst 1 zákona 13/1997 Sb <.>,o poze...
Informace o posuzování vlivů na živ. prostředí-D0, SOKP 511 D1-Běchovice_(poř.č. 51_24).pdf

Načteno

edesky.cz/d/9177296

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Běchovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz