« Najít podobné dokumenty

Obec Radotín - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Daň z nemovitosi _01-2.pdf [0,09 MB]
Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Lazecká 545/22,779 11 Olomouc
<br> Odbor metodiky a výkonu daní
Oddělení daně z příjmů fyzických osob
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Č.j.: 621549/24/ 3100-11530-805743
<br>
<br>
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
Oddělení daně z příjmů fyzických osob
Tel.: (+420) 585 541 255
E-mail: podatelna3200@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: 25nnz67
<br>
<br> Vybraným obcím Olomouckého kraje
<br>
<br>
Daň z nemovitých věcí
<br>
Zasíláme veřejnou vyhlášku týkající se informace ke zpřístupnění hromadného předpisného
seznamu daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím
SIPO.Žádáme o zpřístupnění této vyhlášky veřejnosti na místě obvyklém <.>
<br> Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím,jímž je platební výměr,dodatečný
platební výměr nebo hromadný předpisný seznam.Poplatníkům daně z nemovitých věcí <,>
u nichž došlo v letošním roce ke změně výše daně oproti loňskému roku,případně oproti
částce vypočtené v daňovém přiznání,sděluje finanční úřad novou výši daně nejčastěji
hromadným předpisným seznamem.Hromadný předpisný seznam vydává za obvod své
působnosti Finanční úřad pro Olomoucký kraj,poplatníci daně z nemovitých věcí mohou
nahlédnout do tohoto seznamu na územních pracovištích v době
od15.XXXXX do XX.května XXXX.Informaci o zpřístupnění hromadného předpisného
seznamu finanční úřad zveřejní prostřednictvím veřejné vyhlášky,kterou vyvěsí jednak
na své úřední desce a jednak na úředních deskách obcí Olomouckého kraje <.>
<br>
Veřejná vyhláška o vyměření daně Vám byla zaslána datovou schránkou <.>
<br>
Vyhlášku žádáme vyvěsit na úřední desku nejpozději dne 12.4.2024 a sejmout
nejdříve dne 16.5.2024.Veřejnou vyhlášku správci daně nevracejte <.>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX
vedoucí oddělení
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/9175290

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz