« Najít podobné dokumenty

Obec Vojslavice - Akční Nabídka - Rozbor vody 2024 -studny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vojslavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Akční Nabídka - Rozbor vody 2024 -studny
4,t
<br> Zdravotni fstav se sidlem v Ostrav6
Gentrum hygienickfch laboratoif
<br> pracoviSte Jihlava
<br>.Havlfdkriv Brod,Statlova 2003
724 130 086
<br>.id'er nad Sdzavou,Tyr5ova 3
604 457 958
<br> Tento material neni nabidkou nebo navrhem na uzavieni smlouvy ve smydu S 1732 odst,2 N1Z
<br> NTCrui NABiDKA PRO FYZIGKE OSOBY
<br> R0aB0R tf0DY 2924
rNDrurDUALNl STUDNA/VRT
<br> ORIENTAOTi NOZBOR PITNE VODY
<br> amonne ionty,dusicnany,TOc <,>
<br> Escherichia coli,pocty kolonii pfi 22"C,enterokoky
<br> cena: 997 Kc s DPH
<br> Akce je urdena pro obcany v obdobi od 8.4.2024 do 31.5.2A24 <.>
<br> Kontakty
<.> Jihlava,Vrchlick6ho 57
<br> 603242189 734510852
<.> Tiebld,Brdfova 31
<br> 604609874 732790941
<.> Pelhiimov,Slovanskeho bratrstvf 7"10
<br> 604460658 733639605
<br> Laboratornf sluZby na Moravd i Vysocin6 | LintavaO zuova.cz www.zuova.cz I

Načteno

edesky.cz/d/9127912

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vojslavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz