« Najít podobné dokumenty

Praha 17 - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: ÚR - STL plynovod Horní Řepy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 17.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023-017585.pdf
Sídlo: Žalanského 291/12b,163 02 Praha 6 - Řepy tel: +420 234 683 111 fax: +420 235 300 129
Pracoviště: Španielova 1280/28,163 00 Praha 6 - Řepy tel: +420 234 683 111 fax: +420 234 683 403
<br> IČO: 00231223 web: http://www.repy.cz e-mail: podatelna@praha17.cz
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,č.ú.2000700399/0800
<br>
Stránka 1/5
<br>
<br>
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> ODBOR VÝSTAVBY
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vaše značka:
<br> Číslo jednací: ÚMČP17 005838/2024/VYS/Ur
<br> Spisová značka: S-ÚMČP17 017585/2023
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXXXX XXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail:
<br>
<br> Počet stran: 5
<br> Datum: 3.4.2024
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Společnost Pražská plynárenská Distribuce,a.s <.>,člen koncernu Pražská plynárenská,a.s <.>,IČO
<br> 27403505,U plynárny 500/44,140 00 Praha 4-Michle,kterou zastupuje společnost Pražská
<br> plynárenská Servis distribuce,a.s <.>,člen koncernu Pražská plynárenská,a.s <.>,IČO 47116471,U plynárny
<br> 1450/2a,140 00 Praha 4-Michle (dále jen "žadatel") podal dne 17.10.2023 žádost o vydání územního
<br> rozhodnutí o umístění stavby pro záměr nazvaný:
<br> "Stavební úpravy STL U Boroviček,Opuková,Praha 17"
<br> Předmětem záměru je úprava distribuční soustavy plynu pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu <,>
<br> zřizované a provozované ve veřejném zájmu - STL plynovodní řad v ulicích Opuková,U boroviček a Ke
<br> kulturnímu domu v Praze 6,Městská část Praha 17 <.>
<br> Převážná část záměru je řešena jako výměna technické infrastruktury ve stávající trase,která dle § 79
<br> odst.2,písm.s) stavebního zákona nevyžaduje vydání územního rozhodnutí ani územního souhlasu a tato
<br> část tudíž není předmětem územního řízení ( v popisu stavby „kurzivou“) <.>
<br> Předmětem tohoto řízení je pouze část v nové trase na pozemcích č.parc.751,752/61,921/1,1381/3 <,>
<br> 1392/1,1392/2,1396,752...

Načteno

edesky.cz/d/9109687

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 17      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz