« Najít podobné dokumenty

Obec Olešnice v Orlických horách - Zapojení podnikatelských subjektů do obecního systému odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešnice v Orlických horách.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zapojení podnikatelských subjektů do obecního systému odpadového hospodářství
Odbor cirkulární ekonomiky a
<br> odpadů
<br> Vršovická 1442/65
<br> 100 10 Praha 10
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
<br> posta@mzp.cz
<br> ISDS: 9gsaax4
<br> www.mzp.cz
<br>
<br> Praha dne 21.března 2024
<br> Č.j.: MZP/2024/740/1752
<br> Sp.zn.: ZN/MZP/2024/740/37
<br> Vaše č.j.:
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Tel.: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-mail: Ondrej.Vokal@mzp.cz
<br> Dle Rozdělovníku
<br>
<br> Zapojení podnikatelských subjektů do obecního systému odpadového
<br> hospodářství
<br> Vážení <,>
<br> odbor cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí (dále jen „OCEO MŽP“) si
<br> Vás tímto dovoluje s ohledem na § 59 odst.5 písm.c) zákona č.541/2020 Sb <.>,o odpadech
<br> (dále jen „zákon o odpadech“),oslovit s doporučením k zapojení podnikatelských subjektů,tedy
<br> právnických a fyzických osob podnikajících,do obecního systému odpadového hospodářství
<br> s komunálními odpady vznikajícími při jejich činnosti na území Vaší obce <.>
<br> Doporučujeme Vám posilovat smluvní zapojení podnikatelských subjektů do obecního systému
<br> zejména s komunálními odpady vhodnými k materiálové recyklaci (papír,plast,sklo,kov)
<br> z důvodu dosažení úspěšného plnění cílů odpadového hospodářství ČR a splnění třídících cílů
<br> obcí („Obec je povinna zajistit,aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního
<br> odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %,v kalendářním roce
<br> 2030 a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech
<br> alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů,kterých je v daném kalendářním roce
<br> původcem.“) stanovených v zákoně o odpadech <.>
<br>
<br> S pozdravem
<br>
<br> Ing.Bc.XXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> ředitel odboru cirkulární ekonomiky a
<br> odpadů
<br> podepsáno elektronicky
<br> Rozdělovník
<br> obce I.stupně
<br> obce II.stupně
<br> obce III.stupně
<br>
<br>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/9099156

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešnice v Orlických horách      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz