« Najít podobné dokumenty

Obec Hradiště (Benešov) - BLANÍK Závěrečný účet 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hradiště (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BLANÍK Závěrečný účet 2023
1
<br> Sídlo
Blaník - svazek obcí
J.Žižky 16
257 06 Louňovice pod Blaníkem
IČ: 70803889
<br>
Návrh závěrečného účtu mikroregionu Blaník – svazek obcí za rok 2023
<br>
Dle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů,se předkládá výboru svazku k projednání návrh závěrečného účtu mikroregionu Blaník –
svazek obcí za rok 2023 a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku za rok 2023 <.>
<br> Obsah:
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023
2.Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích,tvorba a použití fondů
3.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtům krajů,obcí,státním
<br> fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob
4.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2023
5.Usnesení k závěrečnému účtu
6.Závěrečné informace
<br>
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023
<br> Svazek hospodařil v roce 2023 podle rozpočtu schváleného výborem svazku na jednání dne
15.12.2022,který byl později upraven třemi rozpočtovými opatřeními <.>
<br> Rozpočtované příjmy: 1.213.413,00 Kč
Rozpočtované výdaje: 866.200,00 Kč
<br> Svazek v roce 2023 plánoval přebytkové hospodaření <.>
<br> Zůstatek finančních prostředků na účtech svazku:
<br> Účet Počáteční stav 1.1.2023 XXXX ke konci období XX.XX.XXXX
Česká spořitelna 670.531,72 Kč 896.092,39 Kč
Česká národní banka 454,47 Kč 334,47 Kč
<br> Přehled o plnění základních příjmů a výdajů svazku a o financujících položkách
<br>
<br> Výkaz Fin 2-12 M
k 31.12.2023
<br> Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 4010 daňové příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
4020 nedaňové příjmy 50,00 Kč 50,00 Kč 102,99 Kč
4030 kapitálové příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
4040 přijaté transfery 1.213.363,00 Kč 1.072.066,00 Kč 1.072.066,36 Kč
4050 příjmy celkem 1.213.413,00 Kč 1.072.116,00 Kč 1.072.169,35 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci 1.213.413,00 Kč 1.072.116,00 Kč 1.072.169,35 Kč
4210 běžné výdaje 866.200,00 Kč 930.860,00 Kč ...

Načteno

edesky.cz/d/9097954

Meta

Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hradiště (Benešov)
22. 05. 2024
22. 05. 2024
22. 05. 2024
21. 05. 2024
19. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hradiště (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz