« Najít podobné dokumenty

Obec Těchobuz - Schválený rozpočet obce na rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těchobuz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet obce na rok 2024
Datum poslední úpravy návrhu 08.03.2024Příjmy - Rozpočet na rok 2024 Obec Těchobuz
Para Text SR 2023 UR 2023 Skutečnost k 31.12.2023 Rozpočet 2024
<br> 0000 22 525 644,50 17 810 780,25 17 699 496,07 10 871 143,00
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 86 656,00 86 984,00 86 984,00 86 984,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností 2 276 000,00 4 613 090,40 4 427 544,02 2 000 000,00
2142 Ubytování a stravování 0,00 50 000,00 38 200,00 200 000,00
2310 Pitná voda 70 000,00 70 000,00 63 106,00 65 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 145 000,00 145 000,00 140 769,00 147 000,00
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 0,00 191 842,00 191 842,00 0,00
3314 Činnosti knihovnické 650,00 650,00 0,00 0,00
3612 Bytové hospodářství 169 260,00 174 110,00 174 110,00 169 260,00
3632 Pohřebnictví 1 520,00 1 520,00 0,00 1 500,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 12 000,00 40 000,00 26 813,00 12 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 8 000,00 8 000,00 3 232,00 8 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 15 000,00 73 300,00 56 113,10 70 000,00
6171 Činnost místní správy 275 000,00 278 000,00 174 811,93 275 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00 178 998,59 178 998,59 100 000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00 13 256 296,98 0,00
<br> Celkem 25 595 230,50 23 732 275,24 36 518 316,69 14 015 887,00
<br> Sumář za paragrafy - rozpočet k datu.<.>.- skutečnost do období.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Stránka 1/3
<br>
<br> Datum poslední úpravy návrhu 08.03.2024Výdaje - Rozpočet na rok 2024 Obec Těchobuz
Para Text SR 2023 UR 2023 Skutečnost k 31.12.2023 Rozpočet 2024
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 7 281 908,00 11 721 374,28 11 329 775,87 1 294 000,00
1036 Správa v lesním hospodářství 93 928,04 93 928,04 68 061,46 ...

Načteno

edesky.cz/d/9097632

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těchobuz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz