« Najít podobné dokumenty

Obec Vysoká (Havlíčkův Brod) - Schválený Závěrečný účet obce Vysoká 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vysoká (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zpráva_o_výsledku_přezk._hosp._obce_Vysoká_za_r._2023.pdf
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> č.j.: KUJI 13883/2024 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vysoká
<br> se sídlem Vysoká 1,580 01 Havlíčkův Brod 1,IČO: 15060900 za rok 2023
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2023 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 24.července 2023 podle % 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.srpna 2023 jako dílčí přezkoumání a dne 5.února 2024 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a podle 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 5.února 2024 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Vysoká Vysoká 1 580 01 Havlíčkův Brod 1
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX
<br> Podklady předložili: XXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Vysoká nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Žižkova 1882/57.586 01 Jihlava,IČO: 708907491 iD datové schránky: ksab3eu,e-maii: posta©kr-vysocina.cz
<br> B.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedosta...
FIN12_31122023.pdf
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> sestavený k 31.12.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Vysoká
Vysoká 1
580 01 Havlíčkův Brod
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Př.z d.z příjmů FO plac.plátci 700 000,00 700 000,00 789 491,06 112,8 112,8
0000 1112 Př.z d.z příjmů FO plac.poplat 50 000,00 50 000,00 66 737,81 133,5 133,5
0000 1113 Daň z příjmů FO vybír.srážkou 150 000,00 150 000,00 192 542,97 128,4 128,4
0000 1121 Příjem z daně z příjmů PO 1 000 000,00 1 000 000,00 1 397 173,69 139,7 139,7
0000 1122 Př.z d.z příjmů práv.osob-obce 300 000,00 300 000,00 171 950,00 57,3 57,3
0000 1211 Příjem z DPH 2 200 000,00 2 200 000,00 2 511 770,87 114,2 114,2
0000 1334 Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.5 809,20
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 8 000,00 8 000,00 8 775,00 109,7 109,7
0000 1345 Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.60 000,00 60 000,00 63 350,00 105,6 105,6
0000 1361 Příjem ze správních poplatků 1 000,00 1 000,00 430,00 43,0 43,0
0000 1381 Př.z daně z haz.her výj.d.d.th 30 000,00 30 000,00 35 681,72 118,9 118,9
0000 1382 Př.z zruš.odv.z XXX.kromě VHP X,XX
XXXX XXXX Příj.z daně z nemovitých věcí 2 700 000,00 2 700 000,00 2 694 195,17 99,8 99,8
0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 29 318,00 29 318,00 100,0
0000 411...
zaverecnyucet_vysoka2023.xlsx
Úvod stránka
<br> Obec Vysoká
IČO: 15060900
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.51.004,2004 - 2024 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 26.02.2024 9:42:07
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023
2021 2022 2023
PŘÍJMY 8,053,712.82 8,654,284.25 12,055,986.79
VÝDAJE 4,679,495.07 5,301,235.13 4,713,375.00
SALDO 3,374,217.75 3,353,049.12 7,342,611.79
1.1.Běžný rozpočet 2023
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 12,040,936.79 8,931,900.00 9,248,833.72 134.81 130.19
VÝDAJE 4,043,785.28 5,796,000.00 6,167,015.72 69.77 65.57
SALDO 7,997,151.51 3,135,900.00 3,081,818.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2023
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 15,050.00
VÝDAJE 669,589.72 5,000,000.00 5,000,000.00 13.39 13.39
SALDO -654,539.72 -5,000,000.00 -5,000,000.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 7,937,907.87 7,199,000.00 7,199,000.00 110.26 110.26
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3,711,195.20 1,658,000.00 1,658,000.00 223.84 223.84
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 15,050.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 391,833.72 74,900.00 391,833.72 523.14 100.00
CELKEM PŘÍJMY 12,055,986.79 8,931,900.00 9,248,833.72 134.98 130.35
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2023
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 5,129,666.40 4,400,000.00 4,400,000.00 116.58 116.58
Místní poplatky 77,934.20 68,000.00 68,000.00 114.61 114.61
Správní poplatky 430.00 1,000.00 1,000.00 43.00 43.00
Daň z nemovitosti 2,694,195.17 2,700,000.00 2,700,000.00 99.79 99.79
Ostatní daňové příjmy 35,682.10 30,000.00 30,000.00 118.94
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2023
Měsíc 2021 2022 2023
Leden 282,820.11 273,952.46 331,545.82
Únor 263,449.33 285,542.95 334,932.23
Březen 443,580.74 467,020.22 574,272.73
Duben 171,031.76 238,924.84 261,209.87
Květen 230,506.36 312,045.06 358,591.61
Červen 351...

Načteno

edesky.cz/d/9097296

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   EIA   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vysoká (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz