« Najít podobné dokumenty

Obec Skršín - Návrh Závěrečného účtu obce Skršín za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skršín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh Závěrečného účtu obce Skršín za rok 2023
31.12.2023Sestavený ke dni
<br> Závěrečný účet za rok 2023 - NÁVRH
Obec Skršín
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Skršín
Skršín 48
434 01
<br> 00266141
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 725 708 023
E-mail starosta@skrsin.cz
<br> Plnění rozpočtu dle tříd 1
<br> Porovnání plnění sdílených daní 4
<br> Měsíční stav finančních prostředků 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů 6
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 7
<br> Majetek 8
<br> Významné prodeje a nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.docx 9
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 10
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 11
<br> Členství a majetkové účasti,peněžní fondy,ostatní informace.doc 12
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skršín za rok 2023 13
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2023 24
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023 38
<br> Rozvaha k 31.12.2023 40
<br> Příloha k 31.12.2023 44
<br> Strana
<br>
<br> Obec Skršín,IČO 00266141 KEO4 1.12.12 UR011
<br> Plnění rozpočtu dle tříd
<br> 12/2023Za období:
<br> Bez návrhu rozpočtových změn
<br> Příjmy
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený1Třída %DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet
upravený % Rozdíl
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 891 917,86 750 000,00 850 000,00118,92 104,93 -41 917,86
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 73 967,57 50 000,00 60 000,00147,94 123,28 -13 967,57
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 213 305,79 150 000,00 200 000,00142,20 106,65 -13 305,79
<br> 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 549 880,71 1 000 000,00 1 350 000,00154,99 114,81 -199 880,71
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 20 710,00 50 000,00 20 710,0041,42 100,00 0,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 2 780 599,82 2 800 000,00 2 800 000,0099,31 99,31 19 400,18
<br> 1341 Poplatek ze psů 14 633,00 16 000,00 16 000,0091,46 91,46 1 367,00
<br> 1343 P...

Načteno

edesky.cz/d/9097173

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   EIA   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skršín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz