« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Mikroregion Litomyšlsko Desinka - návrh závěrečného účtu za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o konečném přezkoumání [0,86 MB]
Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,tel.: +420 466 026 530,mobil: +420 724 652 048
e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz
<br> 1
<br>
<br>
PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční
<br>
<br> Z P R Á V A
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
<br> dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí mikroregionu
Litomyšlsko -Desinka
<br>
<br> IČ: 70154635
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
dne 18.09.2023 jako dílčí přezkoumání
dne 11.03.2024 jako konečné přezkoumání
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO)
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se
zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno
dne 07.08.2023 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného
oznámení <.>
<br>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2023 do 31.12.2023 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne
18.09.2023 <.>
<br> 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí
dne 11.03.2024 <.>
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č <.>
255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 10.7.2023 <.>
<br>
Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXX XXXXX - předseda správního výboru
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX - účetní DSO
<br>
<br>
<br>
Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,tel.: +420 466 026 530,mobil: +420 724 652 048
e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz
<br> 2
<br>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právníc...
Výsledovka [0,08 MB]
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko- Desinka 3z70154635IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 16 390,00 0,00 0,00 0,00
<br> 35.558 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 383 856,00 0,00 36 876,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 11 713,58 0,00 17 631,81 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13.521 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.518 574 723,92 0,00 367 861,81 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 60 572,71 0,00 26 822,20 0,00
<br> 9.512 0,00 0,00 1 603,00 0,00
<br> 8.511 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 3 967,69 0,00 0,00 0,00
<br> 1.501 40 882,20 0,00 5 114,22 0,00
<br> I.1 092 106,10 0,00 455 909,04 0,00
<br> A.1 092 106,10 0,00 455 909,04 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Dolní Újezd 281
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> DSO
<br>...
Rozvaha [0,08 MB]
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko- Desinka 5z70154635IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 333 652,95 0,00 333 652,95 226 612,11
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 0,00 0,00 0,00 169 400,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 2 288 110,00 2 288 110,00 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 442 400,00 205 891,00 236 509,00 273 385,00
<br> 3.021 14 349 725,37 328 425,00 14 021 300,37 471 191,27
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.17 080 235,37 2 822 426,00 14 257 809,37 913 976,27
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 889 350,00 18 555,00 870 795,00 0,00
<br> 5.018 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.889 350,00 18 555,00 870 795,00 0,00
<br> 17 969 585,37 2 840 981,00 15 128 604,37 913 976,27
<br> 18 303 238,32 2 840 981,00 15 462 257,32 1 140 588,38
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Dolní Újezd 281
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> DSO
<br> Hájení zájmů sdružených obcí
<br> 70154635Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na...
Návrh závěrečného účtu [0,17 MB]
Návrh
<br> Závěrečný účet DSO Svazek obcí mikroregion Litomyšlsko- Desinka
<br> za rok 2023
I.Rozpočtové příjmy
<br> Kap.Pol.Schválený
rozpočet v Kč
<br> Upravený
rozpočet v Kč
<br> Skutečnost
k 31.12.v Kč
<br> 03 4121 Neinv.přijaté transfery od obcí 213700 446700 446705
<br> 03 4122 Neinv.přijaté transfery od krajů 0 190000 19000
<br> 03 4216 Ostatní inv.transf.ze st.rozp.0 10053215 10053215,20
<br> 03 4221 Inv.přijaté transfery od obcí 0 4714685 4715100
<br> 03 2111 Příjmy z posk.služeb 0 0 0
<br> 06 2141 Příjmy z úroků 100 100 244,84
<br> 06 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 3400000 3400000
<br> Příjmy celkem 213700 18804700 18805265,04
<br> Příjmy celkem po konsolidaci 213700 15404700 15405265,04
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Kap.Pol.Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost
k 31.12 <.>
<br> 03 5136 Knihy 0 0 300
<br> 03 5139 Nákup materiálu j.n.7 000 40000 40582,20
<br> 03 5154 Elektrická energie 0 0 3967,69
<br> 03 5161 Poštovní služby 0 0 63
<br> 03 5169 Nákup ostatních služeb 140800 563800 564751,32
<br> 03 5175 Pohoštění 45 000 60 000 60572,71
<br> 03 5179 Ostatní nákupy 2000 2000 0
<br> 03 5194 Věcné dary 17 000 17 000 11713,58
<br> 03 6119 Nákup DNM 0 890000 889350
<br> 03 6121 Stavby 0 13877900 13709134,10
<br> 06 5163 Služby peněžních ústavů 2000 2 0000 17852,60
<br> 06 5345 Převody vlastním rozp.účtům 0 3400000 3400000
<br> Výdaje celkem 213800 18870700 18698224
<br> Výdaje celkem po konsolidaci 213800 15470700 15298224,20
<br> III.Financování
<br> Pol.Finacování Schválený rozp.Upravený rozp.Skutečnost k 31.12.2021
<br> Saldo příjmů a
výdajů po konsol <.>
<br> 0 -66000 107040,84
<br> Financování
celkem po konsol <.>
<br> 0 66000 -107040,84
<br>
IV.Bankovní účty
<br> Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2023: 333.652,95 Kč
<br> Účet číslo 1283781349/0800 u České spořitelny 319.718,58 Kč
<br> Účet číslo 94-7618591/0710 u ČNB 13.934,37 Kč
<br>
<br>
<br>
<br> V.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veř...

Načteno

edesky.cz/d/9096870

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz