« Najít podobné dokumenty

Obec Nečín - Zápis ze shromáždění starostů 21.3.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nečín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze shromáždění starostů 21.3.2024
Zápis ze shromáždění starostů Svazku obcí
Dobříšska a Novoknínska
<br> konaného dne 21.března 2024 od 16 hodin,Hospůdka pod smrkem,Nečín
<br>
<br> Přítomni: celkemdle prezenční listiny bylo přítomno 20z 25 zástupců členských
<br> obcí
Omluveni: XXXXXX XXXXXXX (Buková u Příbramě),Ing.XXXXX XXXXX (Nový Knín) <,>
<br> XXX XXXXXXXX (Rosovice),Mgr.Veronika Kupčíková (Nová Ves pod
Pleší),XXXXXX XXXXXXX (Drhovy)
<br> Hosté: XXXXX XXXXXXXXX,Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX,DiS.(MAS Brdy – Vltava)
Bc.XXX XXXXXXXXX (Centrum společných služeb)
<br>
Návrh programu dle pozvánky:
Program:
<br> 1.Zahájení,volba ověřovatelů a návrhové komise
2.Regionální školství a Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV.(MAS Brdy-Vltava)
3.Aktuálně z Centra společných služeb (Bc.Iva Petřinová)
4.Různé
5.Závěr
<br>
<br>
1) Zahájení,volba ověřovatelů a návrhové komise
Jednání zahájil předseda Svazku XXXXXXXX XXXXX a přivítal přítomné představitele obcí a hosty
Mgr.Markétu Dvořákovou,DiS.a Lucii Bubancovou z MAS Brdy -Vltava <.>
Předseda Svazku navrhl ověřovatele zápisu ve složení: Ing.XXXXX XXXXXXX a XXXX XXXXXXX <.>
Výsledek hlasování: celkemXX,pro XX,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.1/21.3.2024
Shromáždění starostů Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska
s c h v a l u j e
ověřovateli zápisuIng.Pavla Svobodu a XXXXX Dragouna <.>
<br>
<br> Předseda Svazku navrhl jako zapisovatele/ku: Bc.Ivu Petřinovou – tajemnici Svazku <.>
Výsledek hlasování: celkem20,pro 20,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.2/21.3.2024
Shromáždění starostů Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska
s c h v a l u j e
zapisovatelku Bc.Ivu Petřinovou <.>
<br> Předseda Svazku předložil program shromáždění starostů Svazku obcí Dobříšska a
Novoknínska <.>
Výsledek hlasování: celkem20,pro 20,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.3/21.3.2024
Shromáždění starostů Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska
s c h v a l u j e
program ve znění:
<br> 1.Zahájení,volba ověřovatelů a návrhové komise
2.Regionální školství a Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV.(MAS...

Načteno

edesky.cz/d/9096176

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Veřejná zakázka   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nečín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz