« Najít podobné dokumenty

Obec Všemyslice - Oznámení záměru pronájmu pozemku v majetku obce Všemyslice - Všemyslice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Všemyslice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vsemyslice.pdf
% OBEC VŠEMYSLICE,373 02 NEZNAŠOV
<br> TEL/FAX:.335721737 IČO 245666 KB Týn n/Vlt.č.ú.9122-231/0100 DIČ cz 00245666
<br> v OZNÁMENÍ ZÁMERU PRONÁJMUV POZEMKU V MAJETKU OBCE VSEMYSLICE
<br> Obec Všemyslice oznamuje záměr pronájmu: pozemků 207/30 a 207/32,k.ú.Všemyslice
<br> Pronájem konkrétnímu žadateli: Miroslavu Hromádkovi,Labská 3,České Budějovice Jedná se o parcely přiléhající k chatě,ve vlastnictví žadatele.Obec Všemyslice stanovuje tyto podmínky pronájmu:
<br>.pronájem na dobu neurčitou
<br>.roční nájemné 600,—Kč
<br> 0 bez podstatných zásahů do pozemku (trvalé stavby,pevné Oplocení,skládkování)
<br>.podnájem třetí osobě pouze se souhlasem obce
<br> Připomínky k záměru je možno podat na adrese Obce Všemyslice nebo e—mailu info(stemysliceeu./ / / /£7y0 Ú && /
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX starostka obce
<br> Digitálně podepsal Bc.Kateřina Bc.Kateřina
<br> N ová ková
<br> N ová ková Datum: 2024.04.o3 08:14:18 +02'oo'

Načteno

edesky.cz/d/9092708

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Všemyslice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz