« Najít podobné dokumenty

Obec Všemyslice - Oznámení záměru pronájmu pozemku v majetku obce Všemyslice - Slavětice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Všemyslice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

slavetice.pdf
OBEC VŠEMYSLICE,373 02 NEZNAŠOV
<br> TEL/FAX:.385721737 IČQ 245666 KB Týn n/Vlt.č,ú.9122-231/0100 DIC CZ 00245666
<br>,v,OZNÁMENÍ ZAMERU PRONAJMUV POZEMKU v MAJETKU OBCE VSEMYSLICE
<br> Obec Všemyslice oznamuje záměr pronájmu: pozemku 234/7,k.ú.Slavětice u Všemyslic
<br> Pronájem konkrétnímu žadateli: Tomáši Stráskému,Slavětice 11,375 01 Týn nad Vltavou
<br> Jedná se O parcelu přiléhající k budově,kterou žadatel trvale Obývá.Obec Všemyslice stanovuje tyto podmínky pronájmu:
<br>.pronájem na dobu neurčitou
<br>.roční nájemné l,—Kč
<br>.bez podstatných zásahů do pozemku (trvalé stavby,pevne' Oplocení,skládkování)
<br>.podnájem třetí osobě pouze se souhlasem Obce
<br> 6 zajištění minimálně dvou vyhrazených parkovacích míst pro nemovitosti č.p.8 a 7 na pozemcích 32/2 a 32/1
<br> Připomínky k záměm je možno podat na adrese Obce Všemyslice nebo e—mailu
<br> info(stemysliceeu./ ý/a/m (76/59
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX starostka Obce Vyvěšeno dne : Sejmuto dne :
<br> v- Digitálně podepsal BC“ Katerlna Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> ' ' Datum: XXXX.XX.XX N ova kova 08:14:59 +02'OO'

Načteno

edesky.cz/d/9092707

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Všemyslice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz