« Najít podobné dokumenty

Obec Plavy - Návrh Závěrečného účtu a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Tanvaldsko za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z přezkoumání hospodaření 2023
odbor kontroly
<br> T +420 485 226 462 E jiri.werner@kraj-lbc.cz
<br>
<br>
Liberecký kraj
<br> U Jezu 642/2a,461 80 Liberec 2
<br> Datová schránka: c5kbvkw
<br> www.kraj-lbc.cz
<br> IČO 70891508
<br> DIČ CZ70891508
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: LK-0125/23/Wer
<br>
<br> Z P R Á V A
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko,IČO
<br> 70852871,za rok 2023 <.>
<br>
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko za rok 2023
<br> ve smyslu ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
<br> a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo
<br> zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 20.10.2023 <.>
<br>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2023 do 31.12.2023 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 28.11.2023 <.>
2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 6.2.2024 <.>
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> Bc.XXXX XXXXXX,kontrolor pověřený řízením přezkoumání (pouze konečné),ev.č.1281 <,>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX,kontrolor pověřený řízením přezkoumání (pouze dílčí),ev.č.1013 <.>
<br>
<br> Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vydal
<br> Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: LK-0125/23/Nos dne
<br> 19.10.2023 a č.j.LK-0125/23/Wer dne 18.1.2024 <.>
<br>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden 6.2.2024 <.>
<br> Popis úkonu: seznámení předsedy svazku s výsledky kontroly <.>
<br>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.XXXXX XXXXXXX - předseda <,>
<br> Veronika Hůzlová - manažerka svazku <,>
<br> XXX XXXXXXXX - účetní svazku <.>
<br>
<br>
<...
Závěrečný účet MR Tanvaldsko 2023 - NÁVRH
Licence: D4T1 strana 1/ 6 XCRGBZUC / ZUC (01012023 / 01012023)
<br>
<br> Mikroregion DSO Tanvaldsko 3108
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
NÁVRH
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.21.01.2024 14h50m30s
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70852871
<br> název Mikroregion DSO Tanvaldsko 3108
<br> ulice,č.p.Palackého 359
<br> obec Tanvald
<br> PSČ,pošta 46841
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 483 369 333
<br> fax 483 369 307
<br> e-mail starosta@smrzovka.cz,kucinova@jiretinpb.cz
<br> WWW stránky
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: D4T1 strana 2/ 6 XCRGBZUC / ZUC (01012023 / 01012023)
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.21.01.2024 14h50m30s
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 101 135,43 101 135,35
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 5 716 683,00 7 667 563,00 7 682 563,00
<br> Příjmy celkem 5 716 683,00 7 768 698,43 7 783 698,35
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2111 Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů a práv 35 135,43 35 135,35
<br> 211 Příjem z vlastní činnosti 35 135,43...

Načteno

edesky.cz/d/9092699

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz